H5.Klin Fysiologi

Organisation: H5 Laboratoriemedicin

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Fysiologi, 141 52 Huddinge

Grupper

H5.Klinisk Fysiologi.Gustafsson
H5.Klin Fysiologi.Altun

Anställda

Shahnaz Akil Anknuten till Forskning
Seher Alam laboratoriesamordnare
Maria Joao Almeida A Silva Pires doktorand
Mikael Altun forskare
Martin Anderson Anknuten till Forskning
Jasamin Baghdadi adjungerad adjunkt
Stephanie Boeke adjungerad adjunkt
Karin Bouma assisterande lektor
Jenny Castaings adjungerad adjunkt
Martin Engvall Anknuten till Undervisning/handledning
Lisa Eriksson utbildningssamordnare
mona Esbjörnsson Anknuten till Forskning
Rodrigo Fernandez Gonzalo senior forskare
John Flanagan Anknuten till Forskning
Thomas Gustafsson professor/överläkare
Vanessa Hallström adjungerad adjunkt
Elisa Heyrman postdoktor
Eva Jansson Anknuten till Forskning
Gustav Jörnåker forskningsassistent
Roger Kölegård Anknuten till Forskning
Alen Lovric doktorand
Tommy Lundberg assisterande lektor
Mirko Mandic´ postdoktor
Michael Melin Anknuten till Forskning
Jacob Onireti Anknuten till Forskning
Sergio Pérez Díaz postdoktor
Miguel Quintana Anknuten till Forskning
Mikaela Qvarfordt adjunkt
Eric Rullman forskare
Helene Rundqvist forskare
Håkan Rundqvist utbildningssamordnare
Farzaneh Sandoughchi avdelningssamordnare
Viktoria Skott Doktorand
Anna Strömberg Anknuten till Forskning
Patrik Sundblad universitetsadjunkt
Andrea Tryfonos Postdoktorala studier
Brun Ulfhake professor, senior
Nicholas Valerie postdoktor
Helena Wallin doktorand
Maria Westerståhl lektor
Anna Wiik assisterande lektor