Skip to main content

Organisation:

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Fysiologi, 171 77 Stockholm

Groups

H5.Klinisk Fysiologi.Gustafsson

Employees

Ola Eiken Anknuten till Forskning
Martin Anderson Annan grund
Johan Boström doktorand
Karin Bouma adjunkt
Mona Esbjörnsson forskare
Håkan Rundqvist utbildningssamordnare
Seher Alam doktorand
Lena Persson adjunkt
Moa Thorin avdelningsadministratör
Amarjit Saini forskarassistent
Tommy Lundberg adjunkt
Rodrigo Fernandez Gonzalo forskarassistent
Mirko Mandic´ doktorand
Miguel Quintana Anknuten till Forskning
Alen Lovric forskningsassistent
Mikaela Qvarfordt Anknuten till Undervisning/handledning
Gerald Cooray
Barbara Norman Anknuten till Forskning
Mats Lilja doktorand
Anna Strömberg Anknuten till Forskning
Eva Jansson Annan grund
Tomas Jogestrand Anknuten till Undervisning/handledning
Viktoria Skott Annan grund
Diogo Fiuza Sanches adjunkt, adjungerad
Anders Nygren universitetsadjunkt, adj
Helena Wallin
Sandra Tafvizian universitetsadjunkt, adj
Shang Askari adjunkt, adjungerad
Brun Ulfhake professor, senior
Thomas Gustafsson professor/överläkare
Karl Olsson assistent klinisk
Maria Westerståhl lektor
Anna Wiik adjunkt
Kim Dung Dang Annan grund
Mikael Altun forskare
Eric Rullman Anknuten till Forskning
Helene Fischer forskare