H1.Allmänmedicin och primärvård.Socialt arbete

Organisation: H1.Allmänmedicin och primärvård

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård Socialt arbete, 171 77 Stockholm

Anställda

Lena Von Koch professor