H1.Allmänmedicin och primärvård

Organisation: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmän Medicin och primärvård, 171 77 Stockholm

Grupper

H1.Allmänmedlicin och primärvård.Nilsson
H1.Allmänmedicin och primärvård.Ärnlöv
H1.Allmänmedicin och primärvård.Socialt arbete
H1.Allmänmedicin och primärvård.Klinisk forskarskola i allmänmedicin

Anställda

Lars Agreus Anknuten till Forskning
Farhad Alinaghizadeh Mollasaraie Anknuten till Forskning
Akbar Alipour Annan grund
Mia Barimani Anknuten till Forskning
Erika Berggren Anknuten till Forskning
Bo Christer Bertilson Anknuten till Forskning
Karin Björklund Doktorand
Axel, Carl Carlsson forskare
Lennart Carlsson Anknuten till Forskning
Magnus Edner Annan grund
Ragnhild Eikemo Anknuten till Forskning
Maria Eliasson Anknuten till Undervisning/handledning
Elise Monika Engblom Anknuten till Forskning
Nora Espahbodi utbildningsadministratör
Matias Estrada Anknuten till Undervisning/handledning
Rita Fernholm Doktorand
Maria Flink utbildningssamordnare
Eva Flygare Wallén Annan grund
Ulla Forinder Anknuten till Forskning
Rigmor Forsberg utbildningsadministratör
Kerstin Sjögren Fugl-Meyer professor, adjungerad
Christian Gerdesköld Doktorand
Annika Sofia Gillberg Anknuten till Forskning
Mika Gissler professor, gäst
Astrid Grensman Anknuten till Forskning
Catharina Gåfvels Anknuten till Forskning
Katri -Maria Harcke Doktorand
Jan Hasselström Anknuten till Forskning
Charlotte Hedberg Anknuten till Undervisning/handledning
Kristin Hjörleifsdottir-Steiner Annan grund
Ingrid Hylander Annan grund
Pia Elisabeth Hyllander Klernäs Anknuten till Forskning
Alex Jaranka Anknuten till Forskning
Pontus Järlund Anknuten till Undervisning/handledning
Kimberly Kane Anknuten till Forskning
Charlotte Leanderson Anknuten till Undervisning/handledning
Gunnar Ljunggren Anknuten till Forskning
Kerstin Lodén Anknuten till Undervisning/handledning
Anna-Maria Loimi samordnare
Mira Lukenic samordnare
Lena Lund Annan grund
Tina Lundberg Anknuten till Forskning
Hans Lundin Anknuten till Forskning
Ann-Carine Lyckhagen utbildningsadministratör
Reza Mohammadi Anknuten till Forskning
Anna Nager Anknuten till Forskning
Elinor Nemlander Anknuten till Forskning
Gunnar Nilsson professor/distriktsläkare
Doris Nilsson Anknuten till Forskning
Marie Nilsson Anknuten till Undervisning/handledning
Lene Nordstrand Anknuten till Undervisning/handledning
Per Olov Norstedt Sjogren Anknuten till Forskning
Christoph Nowak postdoktor
Charlotte Louise Oja Anknuten till Forskning
Panos Papachristou forskare
Mia Pettersson utbildningsadministratör
Jessica Påfs Anknuten till Forskning
Jukka Ronkainen Anknuten till Forskning
Alejandra Ruz Torres utbildningsadministratör
Nouha Saleh Stattin adjunkt, adjungerad
Helena Salminen lektor/klinisk anställning
Christina Sandlund Anknuten till Forskning
Katharina Schmidt-Mende Anknuten till Forskning
Ylva Skånér Anknuten till Forskning
Lars-Erik Strender Anknuten till Forskning
Sigrun Svanholm Anknuten till Undervisning/handledning
Eliya Syed Anknuten till Forskning
Jörgen Syk Anknuten till Forskning
Robert Szulkin Anknuten till Undervisning/handledning
Marita Södergren Anknuten till Forskning
Marina Taloyan Anknuten till Undervisning/handledning
Maria Tasola Anknuten till Undervisning/handledning
Holger Theobald Anknuten till Forskning
Eva Toth-Pal Annan grund
Sofia Trygg Lycke Anknuten till Undervisning/handledning
Lena Törnkvist Anknuten till Undervisning/handledning
Anna Ugarph Morawski Anknuten till Forskning
Caroline Wachtler Anknuten till Undervisning/handledning
Federico Vancheri Anknuten till Forskning
Maria Wolf Anknuten till Undervisning/handledning
Lena Von Koch professor, senior
Per Wändell professor, senior
Susanne Åhlund Anknuten till Forskning
Johan Ärnlöv professor