Skip to main content

Organisation:

Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 STÖD ADM, 171 77 Stockholm

Groups

K9.STÖD.ADM.HR
K9.STÖD.ADM.EK
K9.STÖD.ADM.UTB
K9.STÖD.ADM.INFRA
K9.STÖD.ADM.SEKRETARIAT

Employees

Kerri Viney Anknuten till Forskning
Aysha Almas Anknuten till Forskning
Malin Landstedt Nilsson
Bo Planstedt institutionstekniker
Ellen Carlsson personaladministratör
Anastasia Urban utbildningsadministratör
Karima Khalid Anknuten till Forskning
Emma Aldenstam personalhandläggare
Josefine Hjorth personalhandläggare
Erik Attoff IT-tekniker
Pia Persson
Amina Samuelsson utbildningsadministratör
Ludvig Andersson IT-samordnare
Ingrid Smedberg handläggare
Ludwig Berglund IT-tekniker
Helen Bould Anknuten till Forskning
Eleonor Säfsten Anknuten till Forskning
Liselott Salomonsson studievägledare
Filip Malec
Helena Hildenwall
Töres Theorell Anknuten till Forskning
Per Hanvik administrativ chef
Birgitta Rubenson
Lena Björk utbildningsadministratör
Maria Herdland personalhandläggare
Danielle Thelin
Linus Askenfelt arkivarie
Elin Sundqvist controller
Johanna Sandelius ekonomiansvarig
Ellinor Sonesson ekonomihandläggare
Johan Häggström redovisningsansvarig
Athanassios Papadopoulos ekonomihandläggare
Emma Thorell prefektsekreterare
Hannele Granström utbildningsadministratör
Alexandra Widström personaladministratör
Sofia Öhlund
Marita Larsson handläggare
Anna-Theresia Ekman Annan grund