K9.STÖD.ADM

Organisation: K9.STÖD

Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 STÖD ADM, 171 77 Stockholm

Grupper

K9.STÖD.ADM.HR
K9.STÖD.ADM.EK
K9.STÖD.ADM.UTB
K9.STÖD.ADM.INFRA
K9.STÖD.ADM.SEKRETARIAT
K9.STÖD.ADM.GRUTB
K9.STÖD.ADM.AVUTB

Anställda

Lena Björk utbildningsadministratör
Carolina Ejdne studievägledare
Véronique Henriksson utbildningsadministratör
Josefine Hjorth HR-partner
Therese Lind administrativ chef
Savannah Lindqvist ekonomihandläggare
Athanassios Papadopoulos ekonomihandläggare
Pia Persson ekonomiadministratör
Bo Planstedt institutionstekniker
Amina Samuelsson utbildningsadministratör
Danielle Thelin controller
Emma Thorell samordnare
Kin Tsang controller
Anastasia Urban utbildningsadministratör
Alexandra Widström HR-partner
Sofia Öhlund HR-ansvarig