K9.Administration.Administration

Organisation: K9.Administration

Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 Administration Administration, 171 77 Stockholm

Anställda

Hannes Asplund ekonomicontroller
Lena Björk utbildningsadministratör
Anna-Lee Cöster Jansén samordnare
Sonia Hammi handläggare
Véronique Henriksson handläggare
Therese Lind administrativ chef
Anette Nilsson utbildningsadministratör
Athanassios Papadopoulos redovisningsansvarig
Pia Persson ekonomiadministratör
Bo Planstedt institutionstekniker
Amina Samuelsson utbildningssamordnare
Emma Thorell samordnare