K9.Administration

Organisation: K9 Global folkhälsa

Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 Administration, 171 77 Stockholm

Grupper

K9.Administration.Administration
K9.Administration.HR
K9.Administration.GRUTB
K9.Administration.AVUTB
K9.Administration.MAUTB

Anställda

Hannes Asplund ekonomicontroller
Emma Bergquist HR-administratör
Lena Björk utbildningsadministratör
Sonia Hammi handläggare
Helena Hellström HR-partner
Véronique Henriksson handläggare
Therese Lind administrativ chef
Anette Nilsson utbildningsadministratör
Athanassios Papadopoulos redovisningsansvarig
Pia Persson ekonomiadministratör
Bo Planstedt institutionstekniker
Amina Samuelsson utbildningssamordnare
Emma Thorell samordnare
Alexandra Widström HR-partner
Sofia Öhlund-Fingal HR-ansvarig