Skip to main content

Organisation:

Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 STÖD, 171 77 Stockholm

Groups

K9.STÖD.ADM

Employees

Kerri Viney Anknuten till Forskning
Helen Bould Anknuten till Forskning
Filip Malec ekonomihandläggare
Töres Theorell Anknuten till Forskning
Birgitta Rubenson Anknuten till Undervisning/handledning
Danielle Thelin controller
Elin Sundqvist controller
Maria Herdland personalhandläggare
Linus Askenfelt arkivarie
Lena Björk utbildningsadministratör
Malin Landstedt Nilsson personalansvarig
Alexandra Widström personaladministratör
Sofia Öhlund personalhandläggare
Ellinor Sonesson ekonomihandläggare
Johan Häggström redovisningsansvarig
Athanassios Papadopoulos ekonomihandläggare
Bo Planstedt institutionstekniker
Anastasia Urban utbildningsadministratör
Josefine Hjorth personalhandläggare
Per Hanvik administrativ chef
Ingrid Smedberg handläggare
Hannele Granström utbildningsadministratör
Pia Persson ekonomiadministratör
Amina Samuelsson utbildningsadministratör
Emma Thorell prefektsekreterare
Johanna Sandelius ekonomiansvarig
Ellen Carlsson personaladministratör
Liselott Salomonsson studievägledare