Skip to main content

K9.STÖD

Organisation: K9 Global folkhälsa

Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 STÖD, 171 77 Stockholm

Grupper

K9.STÖD.ADM

Anställda

Linus Askenfelt arkivarie
Lena Björk utbildningsadministratör
Helen Bould
Ellen Carlsson personaladministratör
Hannele Granström utbildningsadministratör
Per Hanvik administrativ chef
Maria Herdland personalhandläggare
Josefine Hjorth personalhandläggare
Johan Häggström redovisningsansvarig
Malin Landstedt personalansvarig
Savannah Lindqvist ekonomihandläggare
Athanassios Papadopoulos ekonomihandläggare
Pia Persson ekonomiadministratör
Bo Planstedt institutionstekniker
Liselott Salomonsson
Amina Samuelsson utbildningsadministratör
Johanna Sandelius ekonomiansvarig
Malin Sandell studievägledare
Danielle Thelin controller
Emma Thorell prefektsekreterare
Kin Tsang controller
Anastasia Urban utbildningsadministratör
Alexandra Widström personalhandläggare
Sofia Öhlund personalhandläggare