K6.Administration.Forskning KBH

Organisation: K6.Administration

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Administration Forskning KBH, 171 77 Stockholm

Anställda

Ranaa El Edelbi Doktorand
Åsa Andersson Doktorand
Justus Areskog forskningsassistent
Mia Danielson Doktorand
Ann-Christine Eklöf Anknuten till Forskning
Håkan Eriksson Professor Emeritus/Emerita
Anna Hjelmstedt Anknuten till Forskning
Paraskevi Kosma Doktorand
Claudia Lampic Anknuten till Forskning
Jan-Olov Larsson Anknuten till Forskning
Tommy Linné Anknuten till Undervisning/handledning
Nilab Nasrullah Anknuten till Forskning
Per-Anders Rydelius Professor Emeritus/Emerita
Iuliia Savchuk Anknuten till Forskning
Annelie Törnblom Anknuten till Forskning