K6.Administration

Organisation: K6 Kvinnors och barns hälsa

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Administration, 171 77 Stockholm

Grupper

K6.Administration.Forskning KBH

Anställda

Camilla Adle redovisningsansvarig
Randa Adnan ekonomihandläggare
Emelie Ahlin handläggare
Johanna Ahlström HR-partner
Elina Ampuja utbildningsadministratör
Kerstin Andersson forskningssköterska
Åsa Andersson Doktorand
Simon Begallo IT-tekniker
Hanna Bergström utbildningsadministratör
Karin Björström HR-partner
Sabina Brinkley HR-partner
Sandra Brogårde administrativ chef
Sofie Dahl utbildningsadministratör
Mia Danielson Doktorand
Ayda Delen ekonomiadministratör
Ann-Christine Eklöf Anknuten till Forskning
Håkan Eriksson Professor Emeritus/Emerita
Jamie Feusner Anknuten till Forskning
Jennifer Frithiof samordnare
Anna Hjelmstedt Anknuten till Forskning
Claudia Lampic Anknuten till Forskning
Jan-Olov Larsson Anknuten till Forskning
Ann-Kathrine Lemon utbildningsadministratör
Tommy Linné Anknuten till Forskning
Mikaela Mati ekonomihandläggare
Andrea Merker handläggare
Nilab Nasrullah Anknuten till Forskning
Elin Nässén forskningsassistent
Linus Olson Anknuten till Forskning
Michael Rosendahl arkivarie
Caroline Rådestad utbildningsadministratör
Iuliia Savchuk Anknuten till Forskning
Ana Maria Seguel utbildningsadministratör
Jobel Teklebrhan IT-samordnare
Annelie Törnblom Anknuten till Forskning
Anna Wåhlin handläggare
Lars Ährlund-Richter Professor Emeritus/Emerita