Skip to main content

Organisation:

Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Administration, 171 77 Stockholm

Groups

K6.Administration.Forskning KBH

Employees

Tachi Asuka Anknuten till Forskning
Martha Welch Annan grund
Anna Stäke Anknuten till Undervisning/handledning
Annelie Werbart Törnblom doktorand-L
Elina Ampuja utbildningsadministratör
Hedvig Engberg Anknuten till Forskning
Leif Karlsson Annan grund
Ann-Marie Widström Annan grund
Andrea Merker
Joao Lopes Annan grund
Konstantin Svechnikov forskare
Igor Govorov Annan grund
Ulf Engqvist Anknuten till Forskning
Anna Undeman Asarnoj
Michael Rosendahl arkivarie
Kerstin Andersson forskningssköterska
Håkan Eriksson Professor Emeritus/Emerita
Iuliia Savchuk Annan grund
Halima Albalushi Anknuten till Forskning
Karina Barhag Anknuten till Forskning
Charlotte Ovesen handläggare
Jobel Teklebrhan IT-samordnare
Anna Hjelmstedt Annan grund
Camilla Adle redovisningsansvarig
Björn Salomonsson Anknuten till Forskning
Per-Anders Rydelius Annan grund
Malin Kjellberg Anknuten till Forskning
Felicia Nordenstam Anknuten till Forskning
Gershim Asiki Annan grund
Emily Montgomerie utbildningsadministratör
Elsa-Lena Ryding Anknuten till Forskning
Staffan Bergström Anknuten till Forskning
Jan-Olov Larsson Annan grund
Hans Smedje Anknuten till Forskning
Jakob Stenman Anknuten till Forskning
Lars Smedman Annan grund
Sandra Brogårde administrativ chef
Sandra Vieru personaladministratör
Ellinor Östensson Anknuten till Forskning
Tomas Öberg IT-tekniker
Erdinc Sezgin Anknuten till Forskning
Ana Maria Seguel utbildningsadministratör
Johanna Ahlström personalhandläggare
Emelie Ahlin handläggare
Karin Björström personalhandläggare
Jennifer Frithiof samordnare
Sabina Brinkley personalhandläggare
Randa Adnan ekonomihandläggare
Anna Sandberg handläggare
Aida Wahlgren adjunkt
Mikael Holst Anknuten till Forskning
Ricard Nergårdh Anknuten till Forskning
Glenn Goldstein Anknuten till Forskning
Tommy Linné Anknuten till Undervisning/handledning
Anders Lindfors Anknuten till Forskning