Skip to main content

K2.Klinisk epidemiologi.J Askling

Organisation: K2.Klinisk epidemiologi

Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Klinisk epidemiologi J Askling, 171 77 Stockholm

Anställda

Elizabeth Arkema forskarassistent
Johan Askling professor/överläkare
Andrei Barbulescu doktorand
Thomas Bergman samordnare
Ferdinando Bonfiglio Anknuten till Forskning
Hannah Bower forskningssamordnare
Josef Brandström Anknuten till Forskning
Gustaf Bruze forskarassistent
Gabriella Bröms Anknuten till Forskning
Weng Ian Che Anknuten till Forskning
Elisabeth Dahlqwist statistiker
Mauro D'Amato professor, gäst
Marina Dehara doktorand
Bénédicte Delcoigne statistiker
Daniela Di Giuseppe statistiker
Anders Ekbom professor, senior
Maria Elmberg Anknuten till Forskning
Thomas Frisell samordnare
Koldo Garcia Etxebarria Anknuten till Forskning
Hannes Hagström Anknuten till Forskning
Karin Hellgren Anknuten till Forskning
Marie Holmqvist Anknuten till Forskning
Viking Huss Anknuten till Forskning
Magnus Kaijser forskare
Ingvar Krakau Anknuten till Forskning
Lotta Ljung Anknuten till Forskning
Lauren Lyne forskningsassistent
Petter Malmborg
Heather Miller doktorand
Viktor Molander Anknuten till Forskning
Matilda Morin doktorand
Natalia Mouratidou Doktorand
Martin Neovius professor
Lena Nise forskningsassistent
Helena Nord personaladministratör
Mattias Norrbäck postdoktor
Ola Olén Anknuten till Forskning
Björn Pasternak forskare
Gunnar Petersson programmerare
Marios Rossides doktorand
Omid Sadr-Azodi
Saedis Saevarsdottir Anknuten till Forskning
Elina Salonen Doktorand
Julia Simard Anknuten till Forskning
Henrik Svanström statistiker
Peter Ueda postdoktor
Hjalmar Wadström Anknuten till Forskning
Kristin Waldenlind Doktorand
Yun-Han Wang doktorand
Sara Wedrén Anknuten till Forskning
Helga Westerlind forskarassistent
Viktor Wintzell statistiker
Tenghao Zheng Anknuten till Forskning
Anton Öberg Sysojev forskningsassistent
Caroline Öfverberg Colliander projektsamordnare