C8.MEB.Hall

Organisation: C8.MEB

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Hall, 171 77 Stockholm

Grupper

C8.MEB.Hall.Karma Provtagningsenhet

Anställda

Ann-Sofie Andersson forskningssköterska
Jenny Bergqvist Anknuten till Forskning
Magnus Bäcklund Anknuten till Forskning
Yan Chen projektsamordnare
Mikael Eriksson postdoktor
Marike Gabrielson senior forskningsspecialist
Per Hall professor/överläkare
Mattias Hammarström doktorand
Åsa Katarina Hedman Anknuten till Forskning
Agneta Lönn forskningssköterska
Kristin Martinsson Annan grund
Lotta Mazouch Anknuten till Forskning
Anders Mälarstig Anknuten till Forskning
Daniel Nyqvist Anknuten till Forskning
Ingalill Reinholdsson Anknuten till Forskning