C8.MEB.Hall

Organisation: C8.MEB

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Hall, 171 77 Stockholm

Grupper

C8.MEB.Hall.Karma Provtagningsenhet

Anställda

Ann-Sofie Andersson forskningssköterska
Johanna Apro Annan grund
Shadi Azam Anknuten till Forskning
Jenny Bergqvist Anknuten till Forskning
Magnus Bäcklund Anknuten till Forskning
Mikael Eriksson postdoktor
Marike Gabrielson senior forskningsspecialist
Per Hall professor/överläkare
Mattias Hammarström projektledare
Agneta Lönn forskningssköterska
Anders Mälarstig Anknuten till Forskning
Daniel Nyqvist forskare
Aikaterina Siopi projektsamordnare