C8.MEB III

Organisation: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB III, 171 77 Stockholm

Grupper

C8.MEB III. Pedersen
C8.MEB III. Landén
C8.MEB III.Larsson
C8.MEB III.Valdimarsdóttir

Anställda

Rickard Ahlberg Anknuten till Forskning
Koen Bolhuis Anknuten till Forskning
Marcus Boman projektadministratör
Isabell Brikell forskningssamordnare
Qi Chen forskningssamordnare
Anna Dahl Aslan Anknuten till Forskning
Hilda Björk Danielsdottir Anknuten till Forskning
Radja Dawoud forskningssköterska
Maja Dobrosavljevic Anknuten till Forskning
Sabrina Doering Anknuten till Forskning
Ebba Du Rietz postdoktor
Malin Ericsson postdoktor
Andrea Foebel Anknuten till Forskning
Emma Frans senior forskningsspecialist
Miguel Garcia Argibay Anknuten till Forskning
Tor-Arne Hegvik Anknuten till Forskning
Dennis Hellgren projektledare
Kayoko Isomura
Andreas Jangmo doktorand
Xiaoying Kang doktorand
Aleksandra Kanina doktorand
Ida Karlsson Anknuten till Forskning
Milka Krestelica forskningssköterska
Mikael Landén forskare
Henrik Larsson professor, gäst
Kelli Lehto Anknuten till Forskning
Lin Li Anknuten till Forskning
Donghao Lu postdoktor
Janina Mahmoodi administratör
Christina Norrby Annan grund
Birgitta Ohlander forskningssköterska
Lauren O'Reilly Anknuten till Forskning
Sofi Ragnhild Margareta Oskarsson Anknuten till Forskning
Tapio Theodor Paljärvi Anknuten till Forskning
Nancy Pedersen professor, senior
Patrick Quinn Anknuten till Forskning
Chandra Reynolds Gebelin Anknuten till Forskning
Kaili Rimfeld Anknuten till Forskning
Mina Rosenqvist lektor, biträdande
Andrey Rzhetsky Anknuten till Forskning
Alireza Salehi Anknuten till Forskning
Qing Shen Anknuten till Forskning
Rebecca Siponen Anknuten till Forskning
Carmen Solares Canal Anknuten till Forskning
Huan Song Anknuten till Forskning
Ayesha Sujan Anknuten till Forskning
Shihua Sun doktorand-L
Catherine Tuvblad Anknuten till Forskning
Unnur Valdimarsdottir forskare
Maria Vazquez Montes Anknuten till Forskning
Martina Wennberg forskningssköterska
Caroline Westerberg Hake forskningssköterska
Kelsey Wiggs Anknuten till Forskning
Alexander Viktorin Anknuten till Forskning
Alba Vilaplana
Karin Wirdefeldt Anknuten till Forskning
Qian Yang doktorand
Rongqin Yu Anknuten till Forskning
Denis Yukhnenko Anknuten till Forskning
Yanli Zhang-James Anknuten till Forskning
Anna-Karin Teresia Johann Ångström Anknuten till Forskning