C8.MEB III

Organisation: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB III, 171 77 Stockholm

Grupper

C8.MEB III. Pedersen
C8.MEB III. Landén
C8.MEB III.Valdimarsdóttir

Anställda

Anna Dahl Aslan Anknuten till Forskning
Hilda Björk Danielsdottir Anknuten till Forskning
Radja Dawoud forskningssköterska
Malin Ericsson postdoktor
Andrea Foebel Anknuten till Forskning
Dennis Hellgren projektledare
Xiaoying Kang doktorand
Milka Krestelica forskningssköterska
Mikael Landén forskare
Kelli Lehto Anknuten till Forskning
Janina Mahmoodi administratör
Miriam Mosing Anknuten till Forskning
Birgitta Ohlander forskningssköterska
Nancy Pedersen professor, senior
Chandra Reynolds Gebelin Anknuten till Forskning
Alireza Salehi Anknuten till Forskning
Qing Shen Anknuten till Forskning
Huan Song Anknuten till Forskning
Christine Emiko Takami Lageborn Doktorand
Unnur Valdimarsdottir forskare
Martina Wennberg forskningssköterska
Caroline Westerberg Hake forskningssköterska
Karin Wirdefeldt Anknuten till Forskning