C8.MEB III

Organisation: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB III, 171 77 Stockholm

Grupper

C8.MEB III. Pedersen
C8.MEB III. Landén
C8.MEB III.Valdimarsdóttir

Anställda

Anna Dahl Aslan Anknuten till Forskning
Hilda Björk Danielsdottir Anknuten till Forskning
Radja Dawoud forskningssköterska
Malin Ericsson postdoktor
Andrea Foebel Anknuten till Forskning
Dennis Hellgren projektledare
Xiaoying Kang doktorand
Milka Krestelica forskningssköterska
Mikael Landén forskare
Kelli Lehto Anknuten till Forskning
Janina Mahmoodi administratör
Miriam Mosing Anknuten till Forskning
Elsa Paulina Ojalehto Annan grund
Anita Paul Annan grund
Nancy Pedersen professor, senior
Chandra Reynolds Gebelin Anknuten till Forskning
Alireza Salehi Anknuten till Forskning
Qing Shen Anknuten till Forskning
Huan Song Anknuten till Forskning
Christine Takami Lageborn doktorand
Unnur Valdimarsdottir Anknuten till Forskning
Martina Wennberg forskningssköterska
Karin Wirdefeldt Anknuten till Forskning