C6.Utbildning

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Utbildning, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Utbildning.GU
C6.Utbildning.FU

Anställda

Johanna Bergman utbildningsadministratör
Ian Cotgreave Anknuten till Undervisning/handledning
Åsa Lycke utbildningsadministratör
Katarina Niinisaari Ribba utbildningsadministratör
Charlotte Nilsson Anknuten till Undervisning/handledning
Kamilla Sagrelius utbildningsadministratör
Anna-Karin Sternbeck Anknuten till Undervisning/handledning
Johanna Zilliacus lektor