C6.Systemtoxikologi

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Systemtoxikologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Systemtoxikologi.Alenius
C6.Systemtoxikologi.Fyhrquist

Anställda

Harri Alenius professor
Nanna Fyhrquist forskare
Dennis Lindqvist Anknuten till Forskning
Matilda Riskumäki Anknuten till Forskning
Hanna Sinkko postdoktor
Johanna Vanni Anknuten till Forskning
Paulina Werner doktorand
Emma Vincent forskare
Carolina Vogs Anknuten till Forskning