Skip to main content

C6.Arbetsmedicin.Albin

Organisation: C6.Arbetsmedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Albin, 171 77 Stockholm

Anställda

Helena Skröder postdoktor
Annika Lindahl Norberg
Anne Hammarström forskare
Alma Sörberg Wallin
Melody Almroth postdoktor
Kathryn Albadarin doktorand
Sara Maria Gunnare projektledare
Maria Albin professor/överläkare
Andreas Viklund Anknuten till Forskning
Jasmin Luco Castro Annan grund
Manzur Kader postdoktor
Lennart Levi Anknuten till Forskning
Anna Karin Hedström
Nuria Matilla-Santander Anknuten till Forskning
Daniel Falkstedt forskare
Jenni Ervasti Anknuten till Forskning
Magnus Alderling Anknuten till Forskning
Signild Kvart Anknuten till Forskning
Jouni Surakka Anknuten till Forskning
Katarina Aili Anknuten till Forskning
Tomas Hemmingsson Anknuten till Forskning
Carolina Bigert Anknuten till Forskning
Håkan Tinnerberg Anknuten till Forskning
Nils Plato Anknuten till Forskning
Pernilla Wiebert Anknuten till Forskning
Katarina Kjellberg Anknuten till Forskning
Mattias Sjöström Anknuten till Forskning
Erika Bodin forskningsassistent
Anette Linnersjö Anknuten till Forskning
Inger Schaumburg Anknuten till Forskning
Ingegärd Anveden Berglind Anknuten till Forskning
Alborz Tavosian Anknuten till Forskning
Helen Wahlkvist Anknuten till Forskning
Ida-Märta Rhén Anknuten till Forskning