Skip to main content

Organisation:

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Albin, 171 77 Stockholm

Employees

Helena Skröder postdoktor
Håkan Tinnerberg
Nils Plato
Pernilla Wiebert
Anne Hammarström
Emma Cedstrand doktorand
Alma Sörberg Wallin
Jouni Surakka
Kathryn Badarin doktorand
Katarina Aili
Sara Gunnare
Tomas Hemmingsson
Carolina Bigert
Maria Albin professor/överläkare
Andreas Viklund Anknuten till Forskning
Jasmin Luco Castro Annan grund
Carin Håkansta projektledare
Manzur Kader postdoktor
Lennart Levi Anknuten till Forskning
Anna-Karin Hedström
Nuria Matilla-Santander Anknuten till Forskning
Daniel Falkstedt
Jenni Ervasti Anknuten till Forskning
Magnus Alderling Anknuten till Forskning
Anna Nyberg forskare
Signild Kvart Anknuten till Forskning