C6.Metaller och hälsa

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Metaller och hälsa, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Metaller och hälsa.Broberg
C6.Metaller och hälsa.Kippler

Anställda

Alicia Arriaza forskningsassistent
Karin Broberg professor
Ulrike Dauter doktorand
Jessica De Loma Olson Anknuten till Forskning
Anda Gliga forskningsspecialist
Maria Machado Rodrigues González forskningsassistent
Klara Gustin Mossegård postdoktor
Maria Kampouri postdoktor
Maria Kippler lektor
Caisa Laurell Doktorand
Michael Levi laboratoriesamordnare
Sarah Mccarrick postdoktor
Barbro Nermell laboratorietekniker
Hussein Reyad Anknuten till Forskning
Taranbir Singh Anknuten till Forskning
Anastasiia Snigireva postdoktor
Marie Vahter professor