Skip to main content

C6.Metaller och hälsa

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Metaller och hälsa, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Metaller och hälsa.Vahter
C6.Metaller och hälsa.Broberg
C6.Metaller och hälsa.Kippler

Anställda

Ayman Alhamdow
Daniela-Maria Andries Anknuten till Forskning
Shabana Azmy Extern stipendiat
Malin Barman Anknuten till Forskning
Karin Broberg professor
Ulrike Dauter doktorand
Jessica De Loma Olson doktorand
Anda Gliga postdoktor
Klara Gustin Mossegård doktorand
Maria Kippler forskare
Michael Levi laboratoriesamordnare
Tianyi Li
Annachiara Malin Igra doktorand
Barbro Nermell laboratorietekniker
Marie Vahter professor, senior