C6.Metaller och hälsa

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Metaller och hälsa, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Metaller och hälsa.Vahter
C6.Metaller och hälsa.Broberg
C6.Metaller och hälsa.Kippler

Anställda

Malin Barman Anknuten till Forskning
Karin Broberg professor
Ulrike Dauter doktorand
Jessica De Loma Olson doktorand-L
Anda Gliga postdoktor
Marijke Grundeken Anknuten till Forskning
Klara Gustin Mossegård doktorand
Mariza Kampouri postdoktor
Maria Kippler lektor
Caisa Laurell Anknuten till Forskning
Michael Levi laboratoriesamordnare
Annachiara Malin Igra doktorand
Barbro Nermell laboratorietekniker
Violetta Nikiforova Annan grund
Ada Jennifer Ofong Anknuten till Forskning
Marie Vahter professor