C6.Ledningskansliet

Organisation: C6 Institutet för miljömedicin

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Ledningskansliet, 171 77 Stockholm

Grupper

C6.Ledningskansliet.Utredning
C6.Ledningskansliet.Information
C6.Ledningskansliet.Grafström
C6.Ledningskansliet.SweNanoSafe
C6.Ledningskansliet.ETV

Anställda

Roland Grafström professor
Rune Karlsson samordnare
Pekka Kohonen forskare
Klara Midander samordnare
Tahereh Moradi Anknuten till Forskning
Penny Nymark forskarassistent
Anna Persson informatör