Skip to main content

Organisation:

Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Ledningskansliet, 171 77 Stockholm

Groups

C6.Ledningskansliet.Utredning
C6.Ledningskansliet.Information
C6.Ledningskansliet.Grafström
C6.Ledningskansliet.SweNanoSafe
C6.Ledningskansliet.ETV

Employees

Pekka Kohonen forskarassistent
Anna Persson informatör
Ernesto Alfaro-Moreno forskare
Rune Stefan Karlsson samordnare
Roland Grafström
Penny Nymark forskarassistent
Niklas Johansson Anknuten till Forskning
Klara Midander samordnare
Tahereh Moradi Tabrizi Anknuten till Forskning