C3.FyFa.Anestesiologi.Långsiktiga resultat efter perioperativ- och intensivvård

Organisation: C3.FyFa.Anestesiologi

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Anestesiologi Långsiktiga resultat efter perioperativ- och intensivvård, 171 77 Stockholm

Anställda

Ellen Leigard Doktorand
Anna Milton Anknuten till Forskning
Mårten Renberg Doktorand
Arman Valadkhani Doktorand