C3.FyFa.Anestesiologi

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Anestesiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C3.FyFa.Anestesiologi.Nitrat-nitrit-NO-systemet
C3.FyFa.Anestesiologi.Kardiovaskulär simulering som kliniskt beslutsstöd
C3.FyFa.Anestesiologi.Epidemiologi och patofysiologi vid allvarligt trauma och sepsis
C3.FyFa.Anestesiologi.Pediatrisk regional anestesi
C3.FyFa.Anestesiologi.Neurointensivvård vid traumatisk hjärnskada
C3.FyFa.Anestesiologi.Neurofamakologisk och fysiologisk anestesi
C3.FyFa.Anestesiologi.Perioperative assessment of patients with obstructive sleep apnea
C3.FyFa.Anestesiologi.Individanpassad fysiologi hos kritiskt sjuka patienter
C3.FyFa.Anestesiologi.Könsskillnader inom intensivvård
C3.FyFa.Anestesiologi.Långsiktiga resultat efter perioperativ- och intensivvård

Anställda

Shahzad Akram Anknuten till Forskning
Andreas Andersson Anknuten till Forskning
Marie Anell Olofsson Anknuten till Forskning
Bjarni Arnason Anknuten till Forskning
Tommy Batz Anknuten till Forskning
Max Bell lektor/överläkare
Jonas Berner Anknuten till Forskning
Håkan Björne Anknuten till Forskning
Lars Mikael Broman Anknuten till Forskning
Michael Broomé Anknuten till Forskning
Marcus Brynolf Anknuten till Forskning
Francesca Campoccia Jalde Anknuten till Forskning
Eva Christensson Anknuten till Forskning
Jesper Collovin Anknuten till Forskning
Shanay Daham Doktorand
Bijan Darvish Anknuten till Forskning
Tanja Dobrosavljevic Anknuten till Forskning
Anette Ebberyd forskningsingenjör
Isabelle Elger Szeps Doktorand
Lars I Eriksson professor/överläkare
Karin Elisabeth Eriksson Doktorand
Jesper Eriksson Doktorand
Ryan Falck-Jones Doktorand
Lars Falk Anknuten till Forskning
Benjamin Flam Doktorand
Urban Fläring Anknuten till Forskning
Noomi Forsberg Anknuten till Forskning
Ida-Maria Gustafsson Anknuten till Forskning
Ola Friman Doktorand
Gabriel Fuchs Doktorand
Thomas Fux Anknuten till Forskning
Mikael Gellerfors Anknuten till Forskning
Marta Gómez senior forskningsspecialist
Daniela Gordon Anknuten till Forskning
Anna Granström Doktorand
Anil Gupta Anknuten till Forskning
Niklas Gustafsson Doktorand
Halla Halldorsdottir Doktorand
Linn Hallqvist Anknuten till Forskning
Tova Hannegård Hamrin Anknuten till Forskning
Magnus Hedberg Anknuten till Forskning
Daniel Hertzberg Anknuten till Forskning
Frida Hoffman Anknuten till Forskning
Elsa Hägglöf Doktorand
Caroline Hällsjö Sander Anknuten till Forskning
Elias Jokhadar Doktorand
Malin Jonsson Fagerlund lektor/överläkare
Cecilia Kallin Anknuten till Forskning
Jacob Karlsson Anknuten till Forskning
Naima Kilhamn Doktorand
Jessica Kåhlin Anknuten till Forskning
Emma Larsson Anknuten till Forskning
Björn Larsson Anknuten till Forskning
Peter Larsson Anknuten till Forskning
Ellen Leigard Doktorand
Sten Lindahl Professor Emeritus/Emerita
Ulf Lindestam Doktorand
Ann-Charlotte Lindström Doktorand
Camilla Linnarsson Doktorand
Stefan Lundeberg Anknuten till Forskning
Per-Arne Lönnqvist professor/överläkare
Claes-Roland Martling Anknuten till Forskning
Anna Milton Anknuten till Forskning
Souren Mkrtchian senior forskningsspecialist
Johan Mårtensson lektor/överläkare
Atosa Nejatian Anknuten till Forskning
David Nelson Anknuten till Forskning
Jesper Erik Nyman Anknuten till Forskning
Daniel Ohlén Doktorand
Anders Oldner adjungerad professor
Gunnar Olsson Anknuten till Forskning
Johan Olsson Anknuten till Forskning
Johan Petersson Anknuten till Forskning
Patrick Purdon Anknuten till Forskning
Bo Ravn Anknuten till Forskning
Mårten Renberg Doktorand
Claire Elizabeth Rimes Stigare Anknuten till Forskning
Peter Rudberg Anknuten till Forskning
Susanne Rysz Anknuten till Forskning
Peter Sackey Anknuten till Forskning
Anna Schening Anknuten till Forskning
Thorir Sigmundsson Anknuten till Forskning
Albin Sjöblom Doktorand
Martin Slettengren Anknuten till Forskning
Navid Soltani Doktorand
Marie Stenbeck Anknuten till Forskning
Lennart Stjärne Professor Emeritus/Emerita
Johan Thermaenius Doktorand
Ragnar Thobaben Anknuten till Forskning
Daniel Törnberg Anknuten till Forskning
Arman Valadkhani Doktorand
Mats Karl Erik Bengt Wallin Anknuten till Forskning
Jan Van Der Linden Anknuten till Forskning
Michael Wanecek Anknuten till Forskning
Eddie Weitzberg professor/överläkare
Fredrik Wernstål Doktorand
Andreas Wiklund Anknuten till Forskning
Erik Von Oelreich Anknuten till Forskning
Anton Zam Anknuten till Forskning
Erik Zettersten Anknuten till Undervisning/handledning
Cecilia Åkerlund Doktorand
Tomas Öhman Doktorand
Anders Östlund Anknuten till Forskning