C3.FyFa.Anestesiologi

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Anestesiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C3.FyFa.Anestesiologi.Nitrat-nitrit-NO-systemet
C3.FyFa.Anestesiologi.Kardiovaskulär simulering som kliniskt beslutsstöd
C3.FyFa.Anestesiologi.Epidemiologi och patofysiologi vid allvarligt trauma och sepsis
C3.FyFa.Anestesiologi.Pediatrisk regional anestesi
C3.FyFa.Anestesiologi.Neurointensivvård vid traumatisk hjärnskada
C3.FyFa.Anestesiologi.Neurofamakologisk och fysiologisk anestesi

Anställda

Andreas Andersson Anknuten till Forskning
Marie Anell Olofsson Anknuten till Forskning
Max Bell lektor/överläkare
Jonas Berner Anknuten till Forskning
Håkan Björne Anknuten till Forskning
Lars Mikael Broman Anknuten till Forskning
Michael Broomé Anknuten till Forskning
Jesper Collovin Anknuten till Forskning
Bijan Darvish Anknuten till Forskning
Tanja Dobrosavljevic Anknuten till Forskning
Anette Ebberyd forskningsingenjör
Lars I Eriksson professor/överläkare
Mikael Eriksson Anknuten till Forskning
Urban Fläring Anknuten till Forskning
Noomi Forsberg Anknuten till Forskning
Ola Friman Anknuten till Forskning
Mikael Gellerfors Anknuten till Forskning
Marta Gómez forskare
Anna Granström Anknuten till Forskning
Anil Gupta Anknuten till Forskning
Niklas Gustafsson Doktorand
Linn Hallqvist Anknuten till Forskning
Tova Hannegård Hamrin Anknuten till Forskning
Daniel Hertzberg Anknuten till Forskning
Caroline Hällsjö Sander Anknuten till Forskning
Elias Jokhader Anknuten till Forskning
Martin Jonsjö Anknuten till Forskning
Malin Jonsson Fagerlund lektor/överläkare
Gabriella Jäderling Anknuten till Forskning
Cecilia Kallin Anknuten till Forskning
Håkan Kalzén Anknuten till Forskning
Jacob Karlsson Anknuten till Forskning
Jessica Kåhlin Anknuten till Forskning
Emma Larsson Anknuten till Forskning
Björn Larsson Anknuten till Forskning
Folke Lind Annan grund
Sten Lindahl Professor Emeritus/Emerita
Åse Lodenius Anknuten till Forskning
Stefan Lundeberg Anknuten till Forskning
Per-Arne Lönnqvist professor/överläkare
Elira Maksuti Anknuten till Forskning
Claes-Roland Martling Anknuten till Forskning
Anna Milton Anknuten till Forskning
Johan Mårtensson lektor/överläkare
David Nelson Anknuten till Forskning
Anders Oldner professor, adjungerad
Gunnar Olsson Anknuten till Forskning
Johan Petersson Anknuten till Forskning
Pavla Pokorná Anknuten till Forskning
Bo Ravn Anknuten till Forskning
Peter Rudberg Anknuten till Forskning
Peter Sackey Anknuten till Forskning
Anna Schening Anknuten till Forskning
Thorir Sigmundsson Anknuten till Forskning
Marie Stenbeck Anknuten till Forskning
Lennart Stjärne Professor Emeritus/Emerita
Mats Karl Erik Bengt Wallin Anknuten till Forskning
Michael Wanecek Anknuten till Forskning
Eddie Weitzberg professor/överläkare
Andreas Wiklund Anknuten till Forskning
Cecilia Åkerlund Doktorand
Anders Östlund Anknuten till Forskning