C3.FyFa.Anestesiologi

Organisation: C3.FyFa

Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Anestesiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C3.FyFa.Anestesiologi.Nitrat-nitrit-NO-systemet
C3.FyFa.Anestesiologi.Kardiovaskulär simulering som kliniskt beslutsstöd
C3.FyFa.Anestesiologi.Epidemiologi och patofysiologi vid allvarligt trauma och sepsis
C3.FyFa.Anestesiologi.Pediatrisk regional anestesi
C3.FyFa.Anestesiologi.Neurointensivvård vid traumatisk hjärnskada
C3.FyFa.Anestesiologi.Neurofamakologisk och fysiologisk anestesi

Anställda

Andreas Andersson Anknuten till Forskning
Marie Anell Olofsson Anknuten till Forskning
Max Bell lektor/överläkare
Jonas Berner Anknuten till Forskning
Håkan Björne Anknuten till Forskning
Michael Broomé Anknuten till Forskning
Lena Centervall Anknuten till Forskning
Bijan Darvish Anknuten till Forskning
Anette Ebberyd forskningsingenjör
Mikael Eriksson Anknuten till Forskning
Lars I Eriksson professor/överläkare
Johan Fenhammar Annan grund
Urban Fläring Annan grund
Noomi Forsberg Anknuten till Forskning
Ola Friman Anknuten till Forskning
Mikael Gellerfors
Andreas Gidlöf Anknuten till Forskning
Marta Gómez forskarassistent
Anna Granström Anknuten till Forskning
Anil Gupta
Daniel Hertzberg Anknuten till Forskning
Caroline Hällsjö Sander Anknuten till Forskning
Martin Jonsjö Anknuten till Forskning
Jonsson Niklas Anknuten till Forskning
Malin Jonsson Fagerlund lektor/överläkare
Gabriella Jäderling Anknuten till Forskning
Cecilia Kallin Anknuten till Forskning
Håkan Kalzén Anknuten till Forskning
Jacob Karlsson
Jessica Kåhlin Annan grund
Emma Larsson Annan grund
Björn Larsson Annan grund
Elisabeth Liljeroth lektor
Folke Lind Annan grund
Per-Arne Lönnqvist professor/överläkare
Claes-Roland Martling professor, adjungerad
Johan Mårtensson Annan grund
Michael Nekludov Anknuten till Forskning
David Nelson Anknuten till Forskning
Anders Oldner professor, adjungerad
Gunnar Olsson Annan grund
Johan Petersson Anknuten till Forskning
Peter Radell Annan grund
Bo Ravn Anknuten till Forskning
Peter Rudberg Anknuten till Forskning
Peter Sackey Anknuten till Forskning
Anna Schening Anknuten till Forskning
Thorir Sigmundsson Anknuten till Forskning
Marie Stenbeck Annan grund
Eva Sundman
Mats Karl Erik Bengt Wallin
Michael Wanecek Anknuten till Forskning
Eddie Weitzberg professor/överläkare
Andreas Wiklund Annan grund
Cecilia Åkerlund doktorand
Anders Östlund Annan grund