C2.Kemisk biologi.Jenmalm

Organisation: C2.Kemisk biologi

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Kemisk biologi Jenmalm, 171 77 Stockholm

Anställda

Maria Adolfsson laboratorietekniker
Hanna Axelsson projektledare
Flavio Ballante forskningsspecialist
Mats Dahlberg databassamordnare
Anna-Lena Gustavsson forskare
Martin Haraldsson forskare
Annika Jenmalm Jensen forskare
Tobias Koolmeister forskningsingenjör
Francesco Massai forskningsspecialist
Elisabeth Olsson forskningsingenjör
Kun Qian forskningsspecialist
Birger Sjöberg senior lab manager
Åsa Slevin forskningsingenjör
Marianna Tampere forskningsspecialist
Michaela Vallin projektledare