C2.Kemisk biologi.Jenmalm

Organisation: C2.Kemisk biologi

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Kemisk biologi Jenmalm, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Kemisk biologi.Jenmalm.Drug Development

Anställda

Maria Adolfsson laboratorietekniker
Per Arvidsson specialist
Hanna Axelsson projektledare
Pawel Baranczewski Anknuten till Forskning
Mats Dahlberg databassamordnare
Björn Glinghammar Extern konsult/Inhyrd personal
Anna-Lena Gustavsson forskare
Martin Haraldsson forskare
Annika Jenmalm Jensen forskare
Thomas Lundbäck Anknuten till Forskning
Francesco Massai forskningsspecialist
Simon Moussaud Anknuten till Forskning
Sara Mufadhal forskningsassistent
Anders Olsson Anknuten till Forskning
Magdalena Otrocka Anknuten till Forskning
Anja Reithmeier Anknuten till Forskning
Birger Sjöberg senior lab manager
Åsa Slevin forskningsingenjör
Marianna Tampere forskningsspecialist
Michaela Vallin projektledare
Ulrika Yngve Annan grund