Skip to main content

C2.Kemisk biologi.Jenmalm

Organisation: C2.Kemisk biologi

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Kemisk biologi Jenmalm, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Kemisk biologi.Jenmalm.Drug Development

Anställda

Maria Adolfsson laboratorietekniker
Per Arvidsson specialist
Hanna Axelsson projektledare
Pawel Baranczewski Anknuten till Forskning
Jeanette Dypbukt projektledare
Björn Glinghammar Extern konsult/Inhyrd personal
Anna-Lena Gustavsson forskare
Martin Haraldsson forskare
Annika Jenmalm Jensen forskare
Thomas Lundbäck Anknuten till Forskning
Simon Moussaud projektledare
Sara Mufadhal forskningsassistent
Anders Olsson Annan grund
Magdalena Otrocka projektledare
Vendela Parrow Annan grund
Anja Reithmeier projektledare
Birger Sjöberg senior lab manager
Åsa Slevin forskningsingenjör
Michaela Vallin projektledare
Ulrika Yngve Annan grund