C2.Chemical Biology and Genome engineering.Gustavsson

Organisation: C2.Chemical Biology and Genome engineering

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Chemical Biology and Genome engineering Gustavsson, 171 77 Stockholm

Anställda

Maria Adolfsson laboratorietekniker
Hanna Axelsson projektledare
Flavio Ballante forskningsspecialist
Weiyingqi Cui forskningsingenjör
Mats Dahlberg databassamordnare
Sara Diaz Moreno Anknuten till Forskning
Anna-Lena Gustavsson forskare
Martin Haraldsson forskare
Annika Jenmalm Jensen forskare
Tobias Koolmeister forskningsingenjör
Francesco Massai forskningsspecialist
Elisabeth Olsson forskningsingenjör
Kun Qian forskningsspecialist
Åsa Slevin forskningsingenjör
Michaela Vallin projektledare