Skip to main content

C2.Kemisk biologi

Organisation: C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Kemisk biologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Kemisk biologi.Jenmalm
C2.Kemisk biologi.Bernhard
C2.Kemisk biologi.PSF

Anställda

Maria Adolfsson laboratorietekniker
Henry Ampah-Korsah forskningsingenjör
Per Arvidsson specialist
Hanna Axelsson projektledare
Pawel Baranczewski Anknuten till Forskning
Soniya Dhanjal forskningsingenjör
Elin Dunevall forskningsingenjör
Jeanette Dypbukt projektledare
Björn Glinghammar Extern konsult/Inhyrd personal
Anna-Lena Gustavsson forskare
Martin Haraldsson forskare
Annika Jenmalm Jensen forskare
Allegra Matheson Lord forskningsingenjör
Thomas Lundbäck Anknuten till Forskning
Martin Moche senior lab manager
Simon Moussaud projektledare
Sara Mufadhal forskningsassistent
Tomas Nyman forskare
Anders Olsson Annan grund
Magdalena Otrocka projektledare
Vendela Parrow Annan grund
Jenna Persson forskningsingenjör
Anja Reithmeier projektledare
Bernhard Schmierer forskare
Miriam Selle laboratorietekniker
Birger Sjöberg senior lab manager
Åsa Slevin forskningsingenjör
Emilia Strandback forskningsingenjör
Georgia Tsikala forskningsingenjör
Michaela Vallin projektledare
Ulrika Yngve Annan grund