C2.Chemical Biology and Genome engineering

Organisation: C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Chemical Biology and Genome engineering, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Chemical Biology and Genome engineering.Jenmalm
C2.Chemical Biology and Genome engineering.Drug Development
C2.Chemical Biology and Genome engineering.Bernhard
C2.Chemical Biology and Genome engineering.PSF

Anställda

Maria Adolfsson laboratorietekniker
Henry Ampah-Korsah forskningsingenjör
Juni Andréll forskningsingenjör
Per Arvidsson specialist
Hanna Axelsson projektledare
Flavio Ballante forskningsspecialist
Weiyingqi Cui laboratorietekniker
Mats Dahlberg databassamordnare
Soniya Dhanjal forskningsingenjör
Sara Diaz Moreno Anknuten till Forskning
Ylva Gravenfors Anknuten till Forskning
Anna-Lena Gustavsson forskare
Martin Haraldsson forskare
Annika Jenmalm Jensen forskare
Olga Khorosjutina forskningsingenjör
Tobias Koolmeister forskningsingenjör
Francesco Massai forskningsspecialist
Stefina Milanova forskningsspecialist
Martin Moche senior lab manager
Anna Navis forskningsspecialist
Tomas Nyman forskare
Elisabeth Olsson forskningsingenjör
Anders Olsson Anknuten till Forskning
Kun Qian forskningsspecialist
Bernhard Schmierer forskare
Miriam Selle laboratorietekniker
Birger Sjöberg senior lab manager
Åsa Slevin forskningsingenjör
Emilia Strandback forskningsingenjör
Michaela Vallin projektledare
Ulrika Yngve Anknuten till Forskning