Skip to main content

Organisation:

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Kemisk biologi, 171 77 Stockholm

Groups

C2.Kemisk biologi.Jenmalm
C2.Kemisk biologi.Bernhard
C2.Kemisk biologi.PSF

Employees

Björn Glinghammar Extern konsult/Inhyrd personal
Ulrika Yngve Annan grund
Vendela Parrow Annan grund
Birger Sjöberg senior lab manager
Anders Olsson Annan grund
Georgia Tsikala forskningsingenjör
Soniya Dhanjal forskningsingenjör
Pawel Baranczewski Anknuten till Forskning
Thomas Lundbäck Anknuten till Forskning
Prasad Wakchaure forskningsingenjör
Michaela Vallin
Simon Moussaud projektledare
Bernhard Schmierer forskare
Jenna Persson forskningsingenjör
Anna-Lena Gustavsson forskare
Allegra Matheson Lord forskningsingenjör
Martin Haraldsson forskare
Per Arvidsson specialist
Magdalena Otrocka
Josefina Viira forskningsingenjör
Jeanette Dypbukt projektledare
Åsa Slevin forskningsingenjör
Hanna Axelsson projektledare
Annika Jenmalm Jensen forskare
Anja Reithmeier projektledare