Skip to main content

C2.Molekylär strukturbiologi.Petzold

Organisation: C2.Molekylär strukturbiologi

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär strukturbiologi Petzold, 171 77 Stockholm

Anställda

Henry Annecke Anknuten till Forskning
Elnaz Banijamali Anknuten till Forskning
Lorenzo Baronti Anknuten till Forskning
Walter Becker Anknuten till Forskning
Hannes Feyrer doktorand
Hampus Karlsson doktorand
Katja Petzold forskare
Luca Retattino doktorand
Magdalena Riad doktorand
Sarah Sandoz Anknuten till Forskning
Judith Schlagnitweit forskningssamordnare
Lara Sweetapple doktorand