C2.Molekylär strukturbiologi.Petzold

Organisation: C2.Molekylär strukturbiologi

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär strukturbiologi Petzold, 171 77 Stockholm

Anställda

Henry Annecke doktorand
Walter Becker postdoktor
Julie Bianchi forskningssamordnare
Rubin Dasgupta Anknuten till Forskning
Reiner Eidelpes Anknuten till Forskning
Hannes Feyrer Anknuten till Forskning
Ting Huang Anknuten till Forskning
Julian Ilgen Anknuten till Forskning
Katja Petzold senior forskare
Magdalena Riad doktorand
Joanna Sajkowska-Kozielewicz Anknuten till Forskning
Christian Steinmetzger postdoktor
Lara Sweetapple doktorand