Skip to main content

Organisation:

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär strukturbiologi, 171 77 Stockholm

Groups

C2.Molekylär strukturbiologi.Schneider
C2.Molekylär strukturbiologi.Petzold

Employees

Seyedehmahsan Banijamali Annan grund
Hampus Karlsson doktorand
Lara Sweetapple doktorand
Luca Retattino doktorand
Sarah Sandoz Anknuten till Forskning
Lorenzo Baronti Anknuten till Forskning
Edit Szodorai Anknuten till Forskning
Hannes Feyrer doktorand
Elnaz Banijamali Anknuten till Forskning
Magdalena Riad forskningsassistent
Judith Schlagnitweit forskningssamordnare
Reshma Srilakshmi Rudraraju postdoktor
Robert Schnell forskare
Gunter Schneider professor
Katja Petzold forskare