Skip to main content

Organisation:

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär strukturbiologi, 171 77 Stockholm

Groups

C2.Molekylär strukturbiologi.Schneider
C2.Molekylär strukturbiologi.Petzold

Employees

Seyedehmahsan Banijamali Annan grund
Gunter Schneider professor
Hampus Karlsson doktorand
Lara Sweetapple doktorand
Victoria Balabanova administratör
Katja Petzold forskare
Robert Schnell forskare
Luca Retattino doktorand
Sarah Sandoz Anknuten till Forskning
Lorenzo Baronti doktorand
Edit Szodorai Anknuten till Forskning
Noah Holmgren Hopkins Anknuten till Forskning
Hannes Feyrer doktorand
Judith Schlagnitweit
Elnaz Banijamali Anknuten till Forskning
Magdalena Riad forskningsassistent
Maja Marusic
Reshma Srilakshmi Rudraraju postdoktor
Ting Huang Anknuten till Forskning