Skip to main content

C2.Molekylär strukturbiologi

Organisation: C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Molekylär strukturbiologi, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Molekylär strukturbiologi.Schneider
C2.Molekylär strukturbiologi.Petzold

Anställda

Henry Annecke Anknuten till Forskning
Elnaz Banijamali Anknuten till Forskning
Lorenzo Baronti Anknuten till Forskning
Walter Becker Anknuten till Forskning
Hannes Feyrer doktorand
Hampus Karlsson doktorand
Katja Petzold forskare
Luca Retattino doktorand
Magdalena Riad doktorand
Sarah Sandoz Anknuten till Forskning
Judith Schlagnitweit forskningssamordnare
Gunter Schneider professor
Robert Schnell forskare
Lara Sweetapple doktorand
Edit Szodorai Anknuten till Forskning