C2.Medicinsk inflammation.Holmdahl

Organisation: C2.Medicinsk inflammation

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Medicinsk inflammation Holmdahl, 171 77 Stockholm

Anställda

Mike Aoun doktorand
Michael Bonner doktorand
Liselotte Bäckdahl forskningsingenjör
Lei Cheng Anknuten till Forskning
Nhu-Nguyen Do Annan grund
Gonzalo Fernandez Lahore doktorand-L
Changrong Ge forskarassistent
Chang He
Rikard Holmdahl professor
Jaime James Anknuten till Forskning
Alexander Krämer doktorand, marie curie
Taotao Li Anknuten till Forskning
Qijing Li Anknuten till Forskning
Erik Lönnblom doktorand
Ana Do Carmo Oliveira Coelho doktorand, marie curie
Peter Olofsson Anknuten till Forskning
Rajan Kumar Pandey Anknuten till Forskning
Bingze Xu projektsamordnare
Min Yang Anknuten till Forskning
Angel Yao Mattisson projektsamordnare