C2.Medicinsk inflammation.Holmdahl

Organisation: C2.Medicinsk inflammation

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Medicinsk inflammation Holmdahl, 171 77 Stockholm

Anställda

Mike Aoun Anknuten till Forskning
Michael Bonner doktorand
Liselotte Bäckdahl forskningsingenjör
Gonzalo Ariel Fernandez Lahore Anknuten till Forskning
Changrong Ge Anknuten till Forskning
Rikard Holmdahl professor
Alexander Krämer doktorand
Taotao Li Anknuten till Forskning
Meng Liu Anknuten till Forskning
Erik Lönnblom Anknuten till Forskning
Ana Do Carmo Oliveira Coelho doktorand
Rajan Kumar Pandey Anknuten till Forskning
Outi Sareila Anknuten till Forskning
Bingze Xu projektsamordnare
Angel Yao Mattisson projektsamordnare