Skip to main content

Organisation:

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Medicinsk inflammation Holmdahl, 171 77 Stockholm

Employees

Ana Do Carmo Oliveira Coelho doktorand, marie curie
Erik Lönnblom doktorand
Alexander Krämer doktorand, marie curie
Gonzalo Fernandez Lahore doktorand
Michael Bonner doktorand
Mike Aoun doktorand
Nhu-Nguyen Do Annan grund
Veress Biborka Bereczky projektsamordnare
Angel Yao Mattisson projektsamordnare
Rikard Holmdahl professor
Changrong Ge forskarassistent
Kajsa Wing forskare
Bingze Xu projektsamordnare
Liselotte Bäckdahl forskningsingenjör