Skip to main content

Organisation:

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Medicinsk inflammation, 171 77 Stockholm

Groups

C2.Medicinsk inflammation.Holmdahl

Employees

Ana Do Carmo Oliveira Coelho doktorand, marie curie
Changrong Ge forskarassistent
Erik Lönnblom doktorand
Alexander Krämer doktorand, marie curie
Bingze Xu projektsamordnare
Gonzalo Fernandez Lahore doktorand
Liselotte Bäckdahl forskningsingenjör
Angel Yao Mattisson projektsamordnare
Rikard Holmdahl professor
Michael Bonner doktorand
Vilma Urbonaviciute forskningssamordnare
Mike Aoun doktorand
Amit Saxena Anknuten till Forskning
Lei Cheng Anknuten till Forskning
Kajsa Wing
Ulrika Norin postdoktor
Nhu-Nguyen Do Annan grund
Xiaojie Cai Anknuten till Forskning
Veress Biborka Bereczky projektsamordnare