C2.Medicinsk inflammation

Organisation: C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Medicinsk inflammation, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Medicinsk inflammation.Holmdahl

Anställda

Mike Aoun Anknuten till Forskning
Michael Bonner doktorand
Liselotte Bäckdahl forskningsingenjör
Gonzalo Ariel Fernandez Lahore Anknuten till Forskning
Changrong Ge Anknuten till Forskning
Rikard Holmdahl professor
Alexander Krämer doktorand
Taotao Li Anknuten till Forskning
Meng Liu Anknuten till Forskning
Guanzhi Liu Anknuten till Forskning
Erik Lönnblom Anknuten till Forskning
Alex Moreno Giro Anknuten till Forskning
Ana Do Carmo Oliveira Coelho doktorand
Rajan Kumar Pandey Anknuten till Forskning
Laura Romero Castillo Anknuten till Forskning
Outi Sareila Anknuten till Forskning
Vilma Urbonaviciute Anknuten till Forskning
Bingze Xu projektsamordnare
Angel Yao Mattisson projektsamordnare