C2.Biokemi.Arnér

Organisation: C2.Biokemi

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Biokemi Arnér, 171 77 Stockholm

Anställda

Attila Andor Anknuten till Forskning
Elias Arnér professor
Madeleine Barrett Anknuten till Forskning
Beata Biri-Kovacs Anknuten till Forskning
Dorian Cheff Anknuten till Forskning
Qing Cheng senior lab manager
Lucia Coppo forskare
Markus Dagnell forskare
Radosveta Gencheva doktorand
Shayida Maimaiti doktorand
Pablo Marti Andrés postdoktor
Mahendravarman Mohanraj Anknuten till Forskning
Zsuzsanna Anna Pató Anknuten till Forskning
Xiaoyuan Ren postdoktor
Karoline Scholzen doktorand
Katalin Uri Anknuten till Forskning
Wenchao Zhao postdoktor