C2.Biokemi

Organisation: C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Biokemi, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Biokemi.Holmgren
C2.Biokemi.Arnér

Anställda

Attila Andor Anknuten till Forskning
Elias Arnér professor
Sander Busker postdoktor
Dorian Cheff Anknuten till Forskning
Yifei Chen Anknuten till Forskning
Qing Cheng senior lab manager
Lucia Coppo forskare
Marcell Cserhalmi Anknuten till Forskning
Markus Dagnell forskare
Belen Espinosa doktorand-L
Radosveta Gencheva
Arne Holmgren Anknuten till Forskning
Shayida Maimaiti doktorand
Åse Mattsson laboratoriesamordnare
Pradeep Mishra Anknuten till Forskning
Xiaoyuan Ren postdoktor
Birgitta Sjödin projektledare
Zsofia Sziber Anknuten till Forskning