C2.Biokemi

Organisation: C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Biokemi, 171 77 Stockholm

Grupper

C2.Biokemi.Holmgren
C2.Biokemi.Arnér

Anställda

Attila Andor Anknuten till Forskning
Elias Arnér professor
Dorian Cheff Anknuten till Forskning
Qing Cheng senior lab manager
Lucia Coppo forskare
Marcell Cserhalmi Anknuten till Forskning
Markus Dagnell forskare
Radosveta Gencheva doktorand
Shayida Maimaiti doktorand
Pablo Marti Andres Anknuten till Forskning
Åse Mattsson laboratoriesamordnare
Mahendravarman Mohanraj Anknuten till Forskning
Xiaoyuan Ren postdoktor
Karoline Scholzen Anknuten till Forskning
Birgitta Sjödin projektledare
Zsofia Sziber Anknuten till Forskning
Katalin Uri Anknuten till Forskning
Tamas Vancsik Anknuten till Forskning
Wenchao Zhao Anknuten till Forskning