C1.MTC.Nylén.Akira Kaneko

Organisation: C1.MTC.Nylén

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Nylén Akira Kaneko, 171 77 Stockholm

Anställda

Akira Kaneko professor
Achyut KC Doktorand
Mtakai Ngara Anknuten till Forskning