C1.MTC.Nylén

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Nylén, 171 77 Stockholm

Grupper

C1.MTC.Nylén.Ribacke

Anställda

Mohammad Alzrigat postdoktor
Amanj Bajalan bioinformatiker
Wesam Bazzar Doktorand
Alina Castell Anknuten till Forskning
Cajsa Classon Anknuten till Forskning
Hannes Hoppe doktorand
Lars-Gunnar Larsson professor
Ada Lerma Clavero forskningsassistent
Muzhen Li Annan grund
Susanne Nylén forskare
Philippa Reuterswärd Waldner postdoktor
Ulf Ribacke forskare
Leonie Vetter doktorand
Jakob Wurth Anknuten till Forskning
Giovanna Zinzalla Anknuten till Forskning