C1.MTC.Nylén

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Nylén, 171 77 Stockholm

Grupper

C1.MTC.Nylén.Ribacke
C1.MTC.Nylén.Akira Kaneko

Anställda

Malin Eriksson Doktorand
Kjell-Olov Grönvik Anknuten till Forskning
Nina Gyllenhoff amanuens
Hannes Hoppe doktorand
Akira Kaneko professor
Achyut KC Doktorand
Yongra Ko Anknuten till Forskning
Abril Magdalena Martinez Meruane amanuens
Mtakai Ngara postdoktor
Susanne Nylén senior forskare
Philippa Reuterswärd Waldner postdoktor
Ulf Ribacke forskare
Julie Roux forskningsassistent
Leonie Vetter doktorand-L