C1.MTC.Nylén

Organisation: C1.MTC

Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 MTC Nylén, 171 77 Stockholm

Grupper

C1.MTC.Nylén.Ribacke
C1.MTC.Nylén.Akira Kaneko

Anställda

Mohammad Alzrigat postdoktor
Amanj Bajalan bioinformatiker
Wesam Bazzar Doktorand
Alina Castell Anknuten till Forskning
Malin Eriksson Doktorand
Tobias Feld Annan grund
Hannes Hoppe doktorand
Akira Kaneko professor
Lars-Gunnar Larsson professor
Ada Lerma Clavero forskningsassistent
Mtakai Ngara postdoktor
Susanne Nylén senior forskare
Tania Pozzo Mendoza postdoktor
Philippa Reuterswärd Waldner postdoktor
Ulf Ribacke forskare
Leonie Vetter doktorand
Giovanna Zinzalla Anknuten till Forskning