UL.Stödverksamhet INDI

Organisation: UL Universitetsledningen

Postadress:

Grupper

UL.Stödv INDI.Adm ledning
UL.Stödv INDI.Internrevisonen
UL.Stödv INDI.Rektor/Prorektors egna kostnader
UL.Stödv INDI.Arbetsmiljönämnden
UL.Stödv INDI.Docenturutskott
UL.Stödv INDI.Rekryteringsutskott
UL.Stödverksamhet INDI.Bryssel
UL.Stödv INDI.Dekaner
UL.Stödv INDI.Miljö och hållbar utveckling

Anställda

Gabriella Grgic internrevisionschef
Anna Grilfve internrevisor
Magnus Nehard internrevisor
Jenny Pasia internrevisor