UL.Stödverksamhet INDI

Organisation: UL Universitetsledningen

Postadress:

Grupper

UL.Stödv INDI.Adm ledning
UL.Stödv INDI.Internrevisonen
UL.Stödv INDI.Rektor/Prorektors egna kostnader
UL.Stödv INDI.Arbetsmiljönämnden
UL.Stödv INDI.Docenturutskott
UL.Stödv INDI.Rekryteringsutskott

Anställda

Christine Avasjö Kuess internrevisor
Gabriella Grgic internrevisor
Anna Grilfve internrevisor
Gunnar Hoglund Annan grund
Magnus Nehard internrevisor
Göran Tomson professor, senior
Torsten Wiesel Anknuten till Forskning