UL Universitetsledningen

Organisation: Centrala förvaltningen

Postadress: UL Universitetsledningen, 171 77 Stockholm

Grupper

UL.Universitetsledning
UL.Stödverksamhet INDI
UL.Etik
UL.Fakultetsnämnden FN
UL.Rektors strategiska medel
UL.Strategi 2030 VP
UL.Myndighetskapital rektor

Anställda

Gabriella Grgic internrevisionschef
Anna Grilfve internrevisor
Sophia Hober Annan grund
Carin Jämtin Annan grund
Mats Melin Annan grund
Magnus Nehard internrevisor
Jenny Pasia internrevisor
Ingemar Petersson Annan grund
Göran Stiernstedt Annan grund
Veronika Sundström universitetsdirektör