UL Universitetsledningen

Organisation: Centrala förvaltningen

Postadress: UL Universitetsledningen, 171 77 Stockholm

Grupper

UL.Adm ledning
UL.Universitetsledning
UL.Internrevisonen
UL.Vicerektorer

Anställda

Peter Ambroson internrevisionschef
Christine Avasjö Kuess internrevisor
Katarina Bjelke universitetsdirektör
Gabriella Grgic internrevisor
Anna Grilfve internrevisor
Gunnar Hoglund Annan grund
Mats Melin Annan grund
Magnus Nehard internrevisor
Bengt Norrving Annan grund
Ingrid Palmér Annan grund
Göran Stiernstedt Annan grund