UL Universitetsledningen

Organisation: Centrala förvaltningen

Postadress: UL Universitetsledningen, 171 77 Stockholm

Grupper

UL.Universitetsledning
UL.Stödverksamhet INDI
UL.Etik
UL.Fakultetsnämnden FN
UL.Rektors strategiska medel
UL.Strategi 2030 VP
UL.Myndighetskapital rektor

Anställda

Christine Avasjö Kuess internrevisor
Katarina Bjelke universitetsdirektör
Gabriella Grgic internrevisor
Anna Grilfve internrevisor
Carin Götblad Annan grund
Sophia Hober Annan grund
Gunnar Hoglund Annan grund
Carin Jämtin Annan grund
Mats Melin Annan grund
Jonas Milton Annan grund
Jonas Molander projektledare
Magnus Nehard internrevisor
Bengt Norrving Annan grund
Ingemar Petersson Annan grund
Lisa Sennerby Forsse Annan grund
Göran Stiernstedt Annan grund
Göran Tomson professor, senior
Torsten Wiesel Anknuten till Forskning