Ny som chef på KI

Denna utbildning riktar sig till nya chefer på KI med delegerat chefsansvar.

Grattis till din chefsposition!

Som chef kommer du att ställas inför många situationer och ansvarsområden. Grundläggande för ett hållbart och effektivt chefskap är en förståelse för uppdraget, för ledarskapet och för de organisatoriska förutsättningarna. Syftet med denna utbildning är att ge dig en trygg bas att utgå från i din nya roll och framtida chefskarriär. 

Varmt välkommen!

Mål med utbildningen

Att säkerställa att nya chefer på KI får en fördjupad kunskap om organisationen, dess kontext samt god förståelse för sitt uppdrag och ledarrollen. 

Programmet fokuserar framför allt att på att möta kompetensområdet "organisatoriskt ledarskap" i kompetensområden för chef- och ledarprogram på KI

Kursinnehåll

Höst 2022 - vår 2023

Tema 1 (del 1): Programintroduktion, KI:s värdegrund & strategi 2030
Datum: 6 september kl. 09.00 – 12.30
Lokal: Zoom

Tema 1 (del 2): Introduktion till ledarskap på KI
Datum: 13 september kl. 09.00 – 12.30
Lokal: Zoom

Tema 2: Att jobba på uppdrag av riksdag och regering
Datum: 29 sep kl. 09.00 – 12.30
Lokal: Zoom

Tema 3: Jämställdhetsintegrering, diskriminering & lika villkor
Datum: 19 oktober kl. 09.00 – 12.30
Lokal:  Zoom
*Brukade heta tema 7: Jämställdhetsintegrering, diskriminering & lika villkor

Tema 4: Ekonomi på myndighet som bedriver forskning och utbildning
Datum: 10 november kl. 09.00 – 12.30
Lokal: Zoom

Tema 5: Inköp & upphandling
Datum: 1 december kl. 09.00 – 11.30
Lokal: Zoom

Tema 6: Kommunikation 
Datum: 12 december kl. 09.00 – 12.30
Lokal:  Zoom

Tema 7: Anställningsvillkor, arbetsrätt & arbetsgivarrollen
Datum: 12 januari kl. 09.00 – 15.00
Lokal: Zoom
*Brukade heta tema 3: Anställningsvillkor, arbetsrätt & arbetsgivarrollen

Tema 8 (del 1): Bisysslor
Datum: 2 februari kl. 09.00 – 10.30
Lokal:  Zoom

Tema 8 (del 2): Forskarstöd
Datum: 2 februari kl. 10.30 – 12.00
Lokal: Zoom

Grand Finale: New manager at KI/ Ny som chef på KI
Datum: 15 februari kl. 09.00 - 10.30
Lokal: Zoom
 

Målgrupp

Nya chefer på KI med delegerat chefsansvar eller närstående delegation. 

Kursupplägg

Programmet består av 8 teman och spänner mellan september 2022 och februari 2023. Samtliga teman innefattar digitalt förberedelsematerial och övningar som återfinns i KI:s läroplattform Canvas. Det är i Canvas du hittar information om bland annat de olika teman, kursmaterial och övningar. Tillgång till plattformen får du lite närmare inpå kursstart. 

Parallellt med den svenska kursen går en engelsk version. Som svensktalande går det bra att delta i de engelska teman och vice versa. Detta behöver dock kommuniceras tydligt till kursledningen.

Anmäl dig här

Kontakt

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar. 

 

Julia Linder

HR-specialist
Kompetensförsörjning