Ny som chef på KI

Denna utbildning riktar sig till nya chefer på KI med delegerat chefsansvar.

Grattis till din chefsposition!

Som chef kommer du att ställas inför många situationer och ansvarsområden. Grundläggande för ett hållbart och effektivt chefskap är en förståelse för uppdraget, för ledarskapet och för de organisatoriska förutsättningarna. Syftet med denna utbildning är att ge dig en trygg bas att utgå från i din nya roll och framtida chefskarriär. 

Varmt välkommen!

Mål med utbildningen

Att säkerställa att nya chefer på KI får en fördjupad kunskap om organisationen, dess kontext samt god förståelse för sitt uppdrag och ledarrollen. 

Programmet fokuserar framför allt att på att möta kompetensområdet "organisatoriskt ledarskap" i kompetensområden för chef- och ledarprogram på KI

Viktiga datum och teman

Höst 2022 - vår 2023

Tider och datum kan kommas att ändras.

Tema 1 (del 1): Programintroduktion, KI:s värdegrund & strategi 2030
Datum: 6 september kl. 09.00 – 12.30
Lokal: Zoom
Länk till kalenderhändelsen

Tema 1 (del 2): Introduktion till ledarskap på KI
Datum: 13 september kl. 09.00 – 12.30
Lokal: Ragnar Granit, Solna Campus
Länk till kalenderhändelsen

Tema 2: Att jobba på uppdrag av riksdag och regering
Datum: 28 sep kl. 09.00 – 12.30
Lokal: Zoom
Länk till kalenderhändelsen

Tema 3: Jämställdhetsintegrering, diskriminering & lika villkor
Datum: 19 oktober kl. 09.00 – 12.30
Lokal:  Zoom
Länk till kalenderhändelsen
*Brukade heta tema 7: Jämställdhetsintegrering, diskriminering & lika villkor

Tema 4: Ekonomi på myndighet som bedriver forskning och utbildning
Datum: 9 november kl. 09.00 – 12.30
Lokal: Zoom
Länk till kalenderhändelsen

Tema 5: Inköp & upphandling
Datum: 30 november kl. 09.00 – 11.30
Lokal: Zoom
Länk till kalenderhändelsen

Tema 6: Kommunikation 
Datum: 12 december kl. 09.00 – 12.30
Lokal:  Zoom
Länk till kalenderhändelsen

Tema 7: Anställningsvillkor, arbetsrätt & arbetsgivarrollen
Datum: 18 januari kl. 09.00 – 15.00
Lokal: Zoom
Länk till kalenderhändelsen
*Brukade heta tema 3: Anställningsvillkor, arbetsrätt & arbetsgivarrollen

Tema 8 (del 1): Bisysslor
Datum: 8 februari kl. 09.00 – 10.30
Lokal:  Zoom
Länk till kalenderhändelsen

Tema 8 (del 2): Forskarstöd
Datum: 8 februari kl. 10.30 – 12.00
Lokal: Zoom
Länk till kalenderhändelsen

Grand Finale: New manager at KI/ Ny som chef på KI
Datum: 23 februari kl. 10:00 - 11:30
Lokal: Scheelesalen, Tomtebodavägen 6, 171 65, Solna Campus
Länk till kalenderhändelsen

Målgrupp

Nya chefer på KI med delegerat chefsansvar eller närstående delegation. 

Kursupplägg

Programmet består av 8 teman och spänner mellan september 2022 och februari 2023. Samtliga teman innefattar digitalt förberedelsematerial och övningar som återfinns i SharePoint. Här hittar du information om bland annat de olika teman, kursmaterial och övningar. Tillgång till plattformen får du lite närmare inpå kursstart. 

Parallellt med den svenska kursen går en engelsk version. Som svensktalande går det bra att delta i de engelska teman och vice versa. Detta behöver dock kommuniceras tydligt till kursledningen.

Anmäl dig här

Kontakt

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar. 

Julia Linder

HR-specialist
Kompetensförsörjning