Ny som chef på KI

Denna utbildning riktar sig till nya chefer på KI med delegerat chefsansvar.

Grattis till din chefsposition!

Som chef kommer du att ställas inför många situationer och ansvarsområden. Grundläggande för ett hållbart och effektivt chefskap är en förståelse för uppdraget, för ledarskapet och för de organisatoriska förutsättningarna. Syftet med denna utbildning är att ge dig en trygg bas att utgå från i din nya roll och framtida chefskarriär. 

Varmt välkommen!

Mål med utbildningen

Att säkerställa att nya chefer på KI får en fördjupad kunskap om organisationen, dess kontext samt god förståelse för sitt uppdrag och ledarrollen. 

Programmet fokuserar framför allt att på att möta kompetensområdet "organisatoriskt ledarskap" i kompetensområden för chef- och ledarprogram på KI

Viktiga datum och teman

Höst 2023
Tider och datum kan kommas att ändras.

DAG ETT - IRL Solna Campus
Måndag 16 Oktober kl. 08.30 - 15.30. Vi ber er anmäla er så att vi alla får plats i rummet och beställer tillräckligt med fika: Anmälan till Ny som chef - Dag 1

Tema 1 Introduktion till ledarskap på KI

DAG TVÅ - Zoom
Tisdag 24 Oktober kl. 08.30 - 15.30

Tema 6.1 Kommunikation och KI:s varumärke

Tema 6.2 Rekrytering och arbetsgivarvarumärke

Tema 2: Att jobba på uppdrag av riksdag och regering

DAG TRE - Zoom
Onsdag 1 November kl. 08.30 - 15.30

Tema 7 Anställningsvillkor, arbetsrätt & arbetsgivarrollen

Tema 8.1 Bisysslor

DAG FYRA - Zoom
Torsdag 9 November kl. 08.30 - 15.30

Tema 4: Ekonomi på myndighet som bedriver forskning och utbildning

Tema 5: Inköp & upphandling

DAG FEM - IRL Solna Campus
Torsdag 17 November kl. 08.30 - 15.30. Vi ber er anmäla er så att vi alla får plats i rummet och beställer tillräckligt med fika: Anmälan till Ny som chef - Dag 5

Tema 3: Jämställdhetsintegrering, diskriminering & lika villkor

Tema 8.2 Forskarstöd

Grand Finale (Networking)

Målgrupp

Nya chefer på KI med delegerat chefsansvar eller närstående delegation. 

Kursupplägg

Kursen består av 8 teman som undervisas två omgångar per år, på svenska under hösten och engelska under våren. Kursen undervisas en dag per vecka och spänner över fem veckor. Samtliga teman innefattar digitalt förberedelsematerial som återfinns i utbildningsportalen för Ny som chef på KI (SharePoint). 

Flipped classroom används som pedagogiskt upplägg, samtliga teman innefattar digitalt förberedelsematerial och övningar som återfinns i SharePoint. Här hittar du information om bland annat de olika teman, kursmaterial och övningar. Till denna del följer ett obligatoriskt fysiskt möte eller webinarium för respektive tema. Tillfället tar avstamp från kursmaterialet och fördjupar ämnet, fokuserar på diskussioner kring case, dilemmor samt deltagarnas frågeställningar. 

Tillgång till plattformen får du när du anmäler dig till kursen

OBS! För att få godkänt i kursen måste alla deltagare ta del av kunskapstest innan utbildningstillfällen. 

Kontakt

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar. 

Julia Linder

HR-specialist
Kompetensförsörjning
JL
Innehållsgranskare:
2023-09-18