Ny som chef på KI

Grattis till din chefsposition!

Som chef kommer du att ställas inför många situationer och ansvarsområden. Grundläggande för ett hållbart och effektivt chefskap är en förståelse för uppdraget, för ledarskapet och för de organisatoriska förutsättningarna. Syftet med denna utbildning är att ge dig en trygg bas att utgå från i din nya roll och framtida chefskarriär.

Varmt välkommen!

Höstens datum publiceras senare i vår.

Kursupplägg

Kursen består av 8 teman som undervisas två omgångar per år, på svenska under hösten och engelska under våren. Kursen undervisas en dag per vecka och spänner över fem veckor. Samtliga teman innefattar digitalt förberedelsematerial som återfinns i utbildningsportalen för Ny som chef på KI. På utbildningsportalen kan du som deltagare även ladda ner kalenderinbjudan och se detaljerad agenda för respektive dag.

Flipped classroom används som pedagogiskt upplägg, samtliga teman innefattar digitalt förberedelsematerial och övningar som återfinns i utbildningsportalen. Här hittar du information om bland annat de olika teman, kursmaterial och övningar. Till denna del följer ett obligatoriskt fysiskt möte eller webinarium för respektive tema. Tillfället tar avstamp från kursmaterialet och fördjupar ämnet, fokuserar på diskussioner kring case, dilemman samt deltagarnas frågeställningar. 

OBS! För att få godkänt i kursen måste alla deltagare ta del av förberedelsematerial innan respektive utbildningstillfälle. 

Mål med utbildningen

Att säkerställa att nya chefer på KI får en fördjupad kunskap om organisationen, dess kontext samt god förståelse för sitt uppdrag och ledarrollen. 

Teman

DAG ETT - Campus Solna

Tema 1 Introduktion till ledarskap på KI

DAG TVÅ - Digitalt

Tema 6.1 Kommunikation och KI:s varumärke

Tema 6.2 Rekrytering och arbetsgivarvarumärke

Tema 2: Att jobba på uppdrag av riksdag och regering

DAG TRE - Digitalt

Tema 7 Anställningsvillkor, arbetsrätt & arbetsgivarrollen

Tema 8.1 Bisysslor

DAG FYRA - Digitalt

Tema 4: Ekonomi på myndighet som bedriver forskning och utbildning

Tema 5: Inköp & upphandling

DAG FEM - Campus Solna

Tema 3: Jämställdhetsintegrering, diskriminering & lika villkor

Tema 8.2 Forskarstöd

Grand Finale (Networking)

Kontakt

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar. 

Profile image

Julia Linder

HR-Specialist
+46852486665
JL
Innehållsgranskare:
2024-03-15