Ny som chef på KI

Denna utbildning riktar sig till nya chefer på KI med delegerat chefsansvar.

Grattis till din chefsposition!

Som chef kommer du att ställas inför många situationer och ansvarsområden. Grundläggande för ett hållbart och effektivt chefskap är en förståelse för uppdraget, för ledarskapet och för de organisatoriska förutsättningarna. Syftet med denna utbildning är att ge dig en trygg bas att utgå från i din nya roll och framtida chefskarriär. 

Varmt välkommen!

Mål med utbildningen

Att säkerställa att nya chefer på KI får en fördjupad kunskap om organisationen, dess kontext samt god förståelse för sitt uppdrag och ledarrollen. 

Kursinnehåll

höst 2020/vår 2021

Observera att tiderna kan komma att justeras något. 

Tema 1: Kursinledning samt KI:s värdegrund & strategi 2030
Datum: 7 september kl. 09.00 - 12.30 
Lokal: Digitalt på Zoom

Tema 2: Att arbeta på uppdrag av riksdag och regering
Datum: 30 september kl. 09.00 - 12.30
Lokal: Digitalt på Zoom

Tema 3: Anställningsvillkor & arbetsgivarrollen
Datum: 21 oktober kl. 09.00 - 12.30
Lokal: Digitalt på Zoom 

Tema 4: Ekonomi på myndighet som bedriver forskning och utbildning
Datum: 11 november kl. 09.00 - 12.30
Lokal: Digitalt på Zoom 

Tema 5: Inköp och upphandling
Datum: 2 december kl. 09.00 - 10.30
Lokal: Digitalt 

Tema 6: Kommunikation 
Datum: 16 december kl. 09.00 - 12.30
Lokal: Digitalt på Zoom 

Tema 7: Introduktion till ledarskap  
Datum: 14 januari, 2021 kl. 09.00 - 12.30
Lokal: Beslutas i höst

Tema 8: Jämställdhetsintegrering, lika villkor
Datum: 10 februari 2021 kl. 09.00 - 12.30
Lokal: Beslutas i höst

Tema 9: Bisysslor
Datum: 25 februari 2021 kl. 09.00 - 10.30
Lokal:  Beslutas i höst

Målgrupp

Nya chefer på KI med delegerat chefsansvar eller närstående delegation. 

Kursupplägg

Observera att höstens teman kommer att genomföras digitalt i enlighet med KI:s rekommendationer om utbildningar. 

Kursen består av 9 teman och spänner mellan september 2020 och februari 2021. Samtliga teman innefattar digitalt förberedelsematerial som återfinns i KI:s läroplattform Canvas. Det är i Canvas du hittar information om bland annat de olika teman, kursmaterial och kalender. Tillgång till plattformen får du lite närmare inpå kursstart. 

Materialet till tema 5 ”Inköp och upphandling” samt tema 9 ”Bisysslor” är helt digitala. Därefter träffas ni under 1,5 h för att diskutera case kopplat till kursmaterialet.

Parallellt med den svenska kursen går en engelsk version. Som svensktalande går det bra att delta i de engelska teman och vice versa. Detta behöver dock kommuniceras tydligt till kursledningen.

Anmälan stängd

Kontaktuppgifter

Vid frågor eller funderingar kontakta oss på stafftrainingHR@uf.ki.se