Neos servicegrupp

Styrgruppen i Neo har bestämt att det ska finnas en gemensam servicegrupp för vissa funktioner i Neo som t ex godsmottagning, diskanläggning, vaktmästeri och passerkort till Neo.

Servicegruppen sitter på våning 8 i Neo (8620).

Servicegruppens e-mail:

Neo.service@biosci.ki.se

Godmottagning och gemensamma förråd

Servicegruppen fungerar som kontakt för leverantörer och budfirmor som lämnar eller hämtar paket i Neo. Detta inkluderar även att sortera inkommande post i postfacken på våning 8 och att fylla på Neos gemensamma förrådsrum (8618) med grundläggande arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade labbutrustning som handskar och avfallsbehållare. 

Paket som kommer till Neo levereras sen till olika ställen i Neo beroende på våning och institution. När det gäller temperaturkänsliga paket så förvaras se ibland i kylrummen bredvid servicegruppens kontor för upphämtning snarare än att levereras, beroende på tidpunkt förfrågan och rådande omständigheter. 

För den korrekta leveransadressen till Neo - se länkar nedan.

Öppettider:

Neos servicegrupp och godsmottagning är bemmannad 08:30 - 15:30 under helgfria vardagar.
 

Om ingen är på kontoret så kommer nog någon snart. Vanligtvis finns någon i gruppen på plats någon timme före och efter de normala öppettiderna.

Johan Dethlefsen

Vaktmästeri med mera

Dawud Nantor

Godsmottagning, disk, vaktmästeri

Petri Köttö

Diskanläggningen

Vaktmästeri och diverse

Gashantering

Koldioxid och kväve transporteras i rör genom hela Neo i tre fasta nätverk och används främst i cellkulturer för inkubatorer, men finns i alla laboratorier. Koldioxid och högkvalitativt kväve levereras i gastuber som servicegruppen ansluter och fyller på igen, lågkvalitativt kväve levereras genom kokning av flytande kväve. På våning 6, 7 och 8 finns även lokala gasnät som gör det möjligt att leverera andra gaser vid behov.

Lådor och skåp

Servicegruppen och även några institutionsasministratörer har kort för att programmera och öppna låsta lådor och skåp i kontor och korridorer.

Kaffe, felanmälan och leverantörskontakt

Neos servicegrupp har hand om kontakterna med kaffeleverantörerna och tillhörande förbrukningsvaror (te, mjölk etc.)

Städning, felanmälan och leveranstörskontakt

Servicegruppen har hand om kontakten med städfirman, inkluderande klagomål och önskemål.

Vaktmästeri

Neos servicegrupp hjälper till att flytta och förvara hyllor och möbler, laga eller felanmäla problem med dörrar, ventilation, hissar eller annan utrustning relaterad till byggnaden och laboratorierna.

Koordinering av fryshotell (rum, anslutning, larm)

Neos servicegrupp hanterar utrymmet och kraft-och larmanslutningar för isotermiska frysar och lågtemperaturfrysare (LTF) både i fryshotellet på tredje våningen och på andra våningar, men på våningarna 6, 7 och 8 delegeras generellt ledningen till avdelnings- eller gruppadministratörer.

Samordning av generella funktioner i Neo

Neos servicegrupp samordnar vissa funktioner för hela Neo och ibland även utanför Neo.
Dessa funktioner inkluderar:

  • Skicka ut varningar om brand- och evakueringslarm;
  • Planera dessa tillsammans med Neos arbetsmiljögrupp och Neos husråd;
  • Hantering av gemensam fakturering av vissa delade kostnader;
  • Kontakt med husägare, vaktmästare och KIs fastighetsavdelning (UF/FA);
  • Kontakt, samordning, inköp och service av vissa instrument och utrustning; samt
  • Avfallshantering och återvinning, ofta i samordning med Neo arbetsmiljögrupp.
JD
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2023-04-24