Marskalkar

Vi söker dig som är student vid KI och vill vara marskalk vid akademiska högtider.

Studentmarskalk vid Promotion i Stockholm Stadshus

Vill du vara med som marskalk vid KI:s högtider?

Karolinska Institutets högtider är:

Promotionshögtid i Stockholms Stadshus

Installationshögtid i Aula Medica

Examensceremonier i Aula Medica

Som studentmarskalk kan du få olika uppgifter som t ex att gå med i fanborgen och bära studentkårernas fanor eller bära KI:s spiror samt hjälpa gästerna till rätta och vägleda nya doktorer, hedersdoktorer, jubeldoktorer m. flera under ceremonin.

I gengäld får du tillfälle att lära känna andra studenter, delta vid KI:s festligaste stunder och inspireras till egna framgångar! Om det här låter som någonting för dig, vänligen kontakta KI:s enhet för akademiska ceremonier.

Ylva Blomberg
2022-06-21