Leverantörsutställningar i Neo

Om leverantörer hör av sig och vill ställa ut varor/produkter i Neo, så gäller följande.

Följande beslut har fattats av AC-gruppen på KI Syd

Vi administrativa chefer som ingår i Institutionsgrupp KI Syd, dvs. LabMed, Clintec, MedH, NVS, DentMed, SÖS och BioNut har gemensamt beslutat att leverantörsutställningar inte längre ska arrangeras av institutionerna själva.

Enheten för inköp- och upphandling vid KI:s universitetsförvaltning har ett övergripande, samordnande ansvar och kan initiera utställningar i samband med ny avtalsstart. Utställningar kommer då anordnas en gång i Solna respektive Flemingsberg. Detta medför att alla leverantörer behandlas rättvist och konsekvent i enlighet med Lagen om offentlig upphandling.

Om leverantörer tar kontakt med er personligen, var vänlig och återge informationen ovan.

ER
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2023-09-07