Lärardagen på Karolinska Institutet

Lärardagen är en dag för inspiration och kunskapsutbyte för alla involverade i och intresserade av utbildningsfrågor på KI.

Lärardagen äger rum den femte onsdagen efter kursstart på höstterminen.

2022

2022 ordnas KI:s Utbildningskongress 28-29 september.

2021

Lärardagen 2021 ordnades 29 september på teama Innovativ bedömning.

2020

Under 2020 anordnas inte Lärardagen på KI utan istället uppmuntras deltagande på NU-konferensen, där KI är medarrangör.

2019

2019 ordnades Lärardagen med tema "Digitalisering, en möjlighet att transformera lärandet", utvecklingen av undervisning och lärarens roll i en mer digitaliserad värld.

Lärardagen 2018 - Examination

Temat var bedömning och examination. 

Lärardagen 2017

Temat var interprofessionell utbildning (IPE, interprofessional education).