Lärardagen på Karolinska Institutet

Lärardagen är en dag för inspiration och kunskapsutbyte för alla involverade i och intresserade av utbildningsfrågor på KI.

Lärardagen äger rum den femte onsdagen efter kursstart på höstterminen. Den dagen ska också vara undervisningsfri idrottsdag för studenter.

2023

Datumet för lärardagen 2023 är 27 september. Program och mer information: Lärardagen 2023

2022

2022 ordnas KI:s Utbildningskongress 28-29 september.

2021

Lärardagen 2021 ordnades 29 september på tema Innovativ bedömning.

2020

Under 2020 anordnades ingen lärardag på KI då NU-konferensen arrangerades, med KI som medarrangör.

2019

2019 ordnades Lärardagen med tema "Digitalisering, en möjlighet att transformera lärandet", utvecklingen av undervisning och lärarens roll i en mer digitaliserad värld.

2018

2018 var temat bedömning och examination. 

2017

2017 var temat interprofessionell utbildning (IPE, interprofessional education).

TS
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-06-02