KLOK-priset

Syftet med KLOK-priset (Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling) är att lyfta goda exempel på verksamheter där man genom gott ledarskap och organisation med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet vid Karolinska Institutets utbildningsprogram.

Priset delas ut till en klinisk verksamhet (till exempel vårdcentral, kliniskt laboratorium, hemsjukvård eller enhet på sjukhus) inom Stockholms län (Region Stockholm, privat med vårdavtal eller kommunal).

KLOK-prize 2019
KLOK-priset 2019, framtaget av studenter vid Rikssglasskolan i Orrefors. Foto: Louise Grännsjö

Vinnande verksamhet bedöms ha gjort berömvärda insatser som stödjer grundutbildningen vid KI inom ett eller flera av följande områden:

  • Interprofessionell utbildning
  • Studentcentrerat lärande
  • Pedagogisk kompetensutveckling
  • Pedagogisk utveckling och forskning
  • Miljö för studenternas lärande
  • Genomförande av VFU i samband med covid-19

Priset delas ut av Enheten för Undervisning och lärande (UoL) vid Karolinska Institutet.

Priset utgörs av prissumma om 50 000 kr för utvecklande aktivitet till medarbetarna på enheten och en unik glasskulptur från Orrefors Riksglasskola.

Nominering 2021

Öppen nominering med motivering ska ha inkommit senast den 23 augusti 2021.
Obs! En enhet kan nominera sig själv.

Nomineringen ska innehålla:

  • Motivering på ca en A4-sida som beskriver hur ledarskapet, organisationen och lärandet inom verksamheten resulterar i hög utbildningskvalitet för KI:s utbildningsprogram.
  • Kontaktperson på enheten samt nominerande person (telefonnummer samt e-post).

Nomineringen skickas via e-post till uol@ki.se.

Priset kommer att delas ut på Karolinska Institutets lärardag 29 september 2021 där vinnande enhet presenteras och får motta priset.

Välkommen med din nominering!

KLOK-priset 2020

Mot bakgrund av covid-19 var antalet inskickade bidrag för få för att dela ut KLOK-priset 2020. Bidrag som skickades in under 2020 är varmt välkomna till utlysningen 2021!

Tidigare pristagare

Här kan du se och läsa motiveringar för tidigare pristagare av KLOK-priset.