KLOK-priset

Syftet med KLOK-priset (Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling) är att lyfta goda exempel på verksamheter där man genom gott ledarskap och organisation med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet vid Karolinska Institutets utbildningsprogram.

Priset delas ut till en klinisk verksamhet (till exempel vårdcentral, kliniskt laboratorium, hemsjukvård eller enhet på sjukhus) inom Stockholms län (Region Stockholm, privat med vårdavtal eller kommunal).

KLOK-prize 2019
Glasskulpturen till KLOK-priset tas fram av studenter vid Rikssglasskolan i Orrefors. Foto: Louise Grännsjö

Vinnande verksamhet bedöms ha gjort berömvärda insatser som stödjer grundutbildningen vid KI inom ett eller flera av följande områden:

  • Interprofessionell utbildning
  • Studentcentrerat lärande
  • Pedagogisk kompetensutveckling
  • Pedagogisk utveckling och forskning
  • Miljö för studenternas lärande
  • Genomförande av VFU i samband med covid-19

Priset delas ut av Enheten för Undervisning och lärande (UoL) vid Karolinska Institutet. Priset utgörs av prissumma om 50 000 kr för utvecklande aktivitet till medarbetarna på enheten och en unik glasskulptur från Orrefors Riksglasskola.

Nästa utlysning av KLOK-priset blir våren 2023.

Pristagare

2021 delades KLOK-priset ut till AKA-gruppen inom Biomedicinska analytikerprogrammet laboratoriemedicin. Här kan du se och läsa motiveringar för pristagare av KLOK-priset.