KLOK-priset

Syftet med KLOK-priset (Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling) är att lyfta goda exempel på verksamheter där gott ledarskap och en organisation med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.

En stor glasskulptur och en blombukett.
Glasskulpturen för KLOK-priset 2023. Foto: Louise Grännsjö.

KLOK-priset delas ut till en vårdenhet (vårdcentral, kliniskt laboratorium, hemsjukvård eller enhet på sjukhus) inom Stockholms län* som bedöms ha gjort berömvärda insatser som stödjer grundutbildningen vid KI inom ett eller flera av följande områden:

  • interprofessionell utbildning 
  • studentcentrerat lärande 
  • pedagogisk kompetensutveckling  
  • pedagogisk utveckling och forskning 
  • studenternas lärandemiljö 

Priset ska lyfta goda exempel där ett gott ledarskap och en välorganiserad vård med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av hög kvalitet, för KI:s utbildningsprogram.

* Region Stockholm, privat med vårdavtal eller kommunal.

Om priset

Priset utgörs av:

  • prissumma om 50 000 kr för utvecklande/stimulerande aktivitet/evenemang för medarbetarna på enheten
  • en unik glasskulptur från Riksglasskolan i Nybro

Priset delas ut av KI:s Enhet för Undervisning och Lärande (UoL).

I priset ingår också att under följande vårtermin medverka vid ett seminarium och berätta om sin verksamhet.

Så nominerar du

  • Nomineringen ska innehålla en motivering på cirka en A4-sida, som beskriver hur ledarskapet, organisationen och lärandet på enheten resulterar i hög utbildningskvalité för KI:s utbildningsprogram.
  • Skriv också med kontaktperson på enheten, samt nominerande person (telefonnummer och e-post).

En enhet kan nominera sig själv.

Nomineringen för 2023 är stängd. 

Tidigare pristagare

2023 delades KLOK-priset ut till Optikerprogrammets utbildningsenhet vid S:t Eriks Ögonmottagning. Här kan du se och läsa motiveringar för tidigare pristagare av KLOK-priset.

MS
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-09-28