KLOK-priset

Syftet med KLOK-priset (Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling) är att lyfta goda exempel på verksamheter där man genom gott ledarskap och organisation med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet. Nu är nomineringen till 2023 års pris öppen.

Glasskulptur i form av en glödlampa.
KLOK-priset 2021, framtaget vid Riksglasskolan. Foto: Jenny Flygare.

KLOK-priset delas ut till en vårdenhet (vårdcentral, kliniskt laboratorium, hemsjukvård eller enhet på sjukhus) inom Stockholms län* som bedöms ha gjort berömvärda insatser som stödjer grundutbildningen vid KI inom ett eller flera av följande områden:

  • interprofessionell utbildning 
  • studentcentrerat lärande 
  • pedagogisk kompetensutveckling  
  • pedagogisk utveckling och forskning 
  • studenternas lärandemiljö 

Priset ska lyfta goda exempel där ett gott ledarskap och en välorganiserad vård med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av hög kvalitet, för KI:s utbildningsprogram.

* Region Stockholm, privat med vårdavtal eller kommunal.

Om priset

Priset utgörs av:

  • prissumma om 50 000 kr för utvecklande/stimulerande aktivitet/evenemang för medarbetarna på enheten
  • en unik glasskulptur från Riksglasskolan i Orrefors.

Priset delas ut av KI:s Enhet för Undervisning och Lärande (UoL) på KI:s lärardag 27 september 2023. I priset ingår också att under följande vårtermin medverka vid ett seminarium där pristagande enhet berättar om sin verksamhet.

Så nominerar du

  • Nomineringen ska innehålla en motivering på cirka en A4-sida, som beskriver hur ledarskapet, organisationen och lärandet på enheten resulterar i hög utbildningskvalité för KI:s utbildningsprogram.
  • Skriv också med kontaktperson på enheten, samt nominerande person (telefonnummer och e-post).

En enhet kan nominera sig själv.

Nomineringen skickas via e-post till uol@ki.se senast 7 augusti 2023.

Tidigare pristagare

2021 delades KLOK-priset ut till AKA-gruppen inom Biomedicinska analytikerprogrammet laboratoriemedicin. Här kan du se och läsa motiveringar för tidigare pristagare av KLOK-priset.

MS
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-03-09