Kliniskt Forskningscentrum support

Kliniskt Forskningscentrum support (KFC support) är ett stöd för dig som forskar på KI DS.

KFC Support riktar sig till medarbetare på KI DS och Danderyds sjukhus som forskar eller arbetar med forskning.

Vi erbjuder support att bygga upp system/strukturer för att hantera studier från planeringsstadiet till studieavslut.

Vad kan jag få hjälp med?

  • Avtalshantering
  • Utbildning och handledning i GCP (Good Clinical Practice)
  • Granska studieprotokoll
  • Bistå med support för registrering såsom clinicaltrials.gov, ISRCTN registry, EUDRACT
  • Utarbeta studierelaterade dokument (prövarpärm, CRF, manualer, frågeformulär, checklistor mm)
  • Stödfunktion för att skapa e-CRF (ex REDCap)
  • Hjälp med att sammanställa dokumentation till myndigheter (ex EPM, LV)
  • Trial management/projektledning
  • Monitorering

Kontakta oss

Eva Isaksson

Anknuten till Forskning

Nina Greilert

Forskningssköterska

Hillevi Asplund

Forskningssköterska

Statistik

När du behöver hjälp med statistik, ladda ned dokumentet 'Statistikhjälp' och fyll i det, mejla det sedan till Fredrik Johansson eller Yunzhang Wang.

Fyll i och skicka in

Statistiker

Yunzhang Wang

Statistiker