IPL-promotorer

För att driva och stödja införandet av de gemensamma övergripande IPL-lärandemålen och lärandeaktiviteter har alla programmen utsett en IPL-promotor. Promotorerna samarbetar i ett IPL-promotornätverk som har regelbundna möten.

Uppdraget för IPL promotorer beskrivs i handlingsplanen.

  • initiera och stödja framtagande och uppföljning av mål och aktiviteter för utveckling och genomförande av IPL inom programmet
  • rapportera IPL-aktiviteter och förbättringsförslag till programledning
  • verka för att synliggöra IPL-mål och aktiviteter i teoretiskt och verksamhetsintegrerat lärande (VIL)
  • vara resurs och kontaktperson för det egna programmets lärare och handledare i IPL-frågor
  • samarbeta med andra IPL-promotorer i ett nätverk i syfte att utbyta erfarenheter och initiera gemensamma IPL-aktiviteter
  • följa kunskapsutveckling och forskning inom IPL
  • medverka vid studiebesök avseende IPL

Förteckning IPL-promotorer

Arbetsterapeutprogrammet

Linda Timm

Audionomprogrammet

Åsa Skjönsberg

Barnmorskeprogrammet

Emilija Wilson 

Biomedicinprogrammet

Jonas Sundbäck

Biomedicinska analytikerprogrammet

Caroline Palm Apergi

Fysioterapeutprogrammet

Veronica Balkefors

Logopedprogrammet

Kerstin Johansson

Läkarprogrammet

Anna Bonnevier, Anna Hedman, Anders Johansson, Duarte Ferreira, Eva Melin Eli WesterlundEva Toth-Pal, Helena SalminenIoannis ParodisKarin Leander,  Maria PeterssonMini Maria Ruiz, Pia LundmanStelios KarayiannidesUffe Hylin.

Magisterprogrammet i arbete och hälsa

Jenny Selander

Magisterprogrammet i global hälsa

Asli Kulane

Magisterprogrammet i klinisk optometri

Marika Wahlberg

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Madelen Lek

Masterprogrammet i biomedicin

Rachel Fisher

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Jette Möller

Masterprogrammet i toxikologi

Annika Hanberg

Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap 

Bettina EhrenbladMagdalena Rosell

Masterprogrammet i hälsoinformatik

Sabine Koch

Optikerprogrammet

Marika Wahlberg, Besarta Sahiti, Mirza Karamovic

Psykologprogrammet

Lotta Arborelius

Psykoterapeutprogrammet

Hanna Sahlin

Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

Ann-Christin Johansson

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Parvin Tavakol Olofsson 

Sjuksköterskeprogrammet

Eva BrobergerÅsa Craftman

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Helen Conte

Tandhygienistprogrammet

Ann-Christin Johansson

Tandläkarprogrammet

Nivetha Gavriilidou  

Undervisning och lärande (UoL)

Rene Ballnus

E-postadresser till alla IPL-promotorer

linda.timm@ki.se; asa.skjonsberg@ki.se; emilija.wilson@ki.se; jonas.sundback@ki.se; caroline.palm.apergi@ki.se; veronica.balkefors@ki.se; helena.salminen@ki.se; wilhelmina.ekstrom@ki.se; evatothpal@gmail.com; olof.skoldenberg@ki.se; pia.lundman@sll.se; anna.bonnevier@ki.se; anna.hedman@ki.se; karin.leander@ki.semini.ruiz@ki.se; stelios.karayiannides@sll.se; ioannis.parodis@gmail.com; jenny.selander@ki.se; asli.kulane@ki.se; marika.wahlberg@eyelab.se; madelen.lek@ki.se; rachel.fisher@ki.se; jette.moller@ki.se; annika.hanberg@ki.se; magdalena.rosell@ki.se; bettina.ehrenblad@ki.se; sabine.koch@ki.se; marika.wahlberg@eyelab.se; lotta.arborelius@ki.se; hanna.sahlin@ki.se; a-c.johansson@ki.se; eva.broberger@ki.se; asa.craftman@ki.sehelen.conte@ki.se; eli.westerlund@ki.semaria.petersson@ki.seeva.melin@ki.se; duarte.ferreira@ki.sekerstin.johansson@ki.seanna.hedman@ki.senivetha.gavriilidou@ki.se; rene.ballnus@ki.se;parvin.tavakol.olofsson@ki.se;besarta.sahiti@ki.se;mirza.karamovic@ki.se

Kontakt

 

Rene Ballnus

Pedagogisk utvecklare
KG
Innehållsgranskare:
Karen Gustafsson
2023-06-30