International Staff Services för HR

Stöd och service för dig som arbetar med att rekrytera och ta emot inkommande doktorander och forskare från utlandet. Även information för dig som sänder ut personal för arbete utomlands.

EURAXESS logo

International Staff Services vid KI är ett EURAXESS Service Centre och erbjuder information, råd och stöd både till forskaren och till institutioner för mottagande av gästforskare och internationell personal. Mer information om EURAXESS nätverk

UT
Innehållsgranskare:
Ulla Tunkara
2023-09-01