Instruktioner för chefer och granskare i PA-webben

Manualer och lathundar för attesterare

Attestera och granska resor/utlägg

Här kan du som ska granskare och attesterare för ett rese- och utläggsformulär läsa hur du ska göra. 
Du loggar in i PA-webben väljer "Handlägga" i vänstermenyn och klickar på Resor/utlägg.
Nedan beskrivs först rollen granskare efterföljt av rollen attesterare

Så här gör du som granskare och attesterare:

 • Klicka dig igenom flikarna högst upp i formuläret från vänster (allmänt) till höger.
 • Klicka på fliken "Beräkna,skicka,bifoga (beslut)"
 • Scrolla längst ner i formuläret för att se bifogade kvitton
 • Ange beslut/motivering och skicka vidare eller verkställ
Roller i flödet för resor i PA-webben
Foto: N/A

Granskare

Som granskare kontrollerar du om registreringen är korrekt och att eventuella kvitton finns bifogade. Om ärendet inte är korrekt returnerar du ärendet till medarbetaren med en motivering. Likaså om ingen utbetalning ska göras.

Är ärendet korrekt klickar du i bevilja och skickar vidare till nästa roll genom att klicka på "skicka ärende". 

 1. Gå till fliken längst till höger och klicka på den. (BERÄKNA, BIFOGA, SKICKA (BESLUT)) Scrolla längst ner i formuläret
 2. Om du klickar på ikonen för brev kan du skicka att mejl till medarbetaren
 3. Visar var i flödet ärendet befinner sig
 4. Ange beslut/motivering
 5. Återställ ditt tidigare val (tex bevilja eller vilande)
 6. Returnera ärendet till medarbetaren för eventuell komplettering
 7. Skicka ärendet vidare i flödet
Roller i flödet för resor i PA-webben
Foto: N/A

Attesterare

 1. Gå till fliken längst till höger och klicka på den. (BERÄKNA, BIFOGA, SKICKA (BESLUT)) Scrolla längst ner i formuläret
 2. Om du klickar på ikonen för brev kan du skicka att mejl till medarbetaren
 3. Visar var i flödet ärendet befinner sig
 4. Ange beslut/motivering
 5. Återställ ditt tidigare val (tex bevilja eller vilande)
 6. Returnera ärendet till medarbetaren för eventuell komplettering
 7. Verkställ ärendet

Källrapportera sjukanmälan

 • Sök upp personen, du kan söka på fler olika sätt:
 • Fyll i personnummer, hela eller enbart fyra första siffrorna
 • Fyll i efternamn och/eller förnamn. Det går även bra med delar av efternamn och förnamn. OBS! Om du söker på både efternamn och förnamn måste det vara ett kommatecken mellan namnen.
 •  
 • Klicka på Sök eller enter

·Markera rätt person, klicka på Bekräfta
 

·Om personen har fler än en anställning, välj den anställning sjukskrivningen gäller för. Om sjukskrivningen gäller alla anställningar, välj alternativ ”Alla”.
 

·Fyll i from-datum. Obs! Fyll inte i tom-datum. Tom-datum ska endast fyllas i om karensdagen har en annan omfattning än efterföljande sjukfrånvaro.
 

·Fyll i omfattning.

 

·Klicka på ikonen för Lägg till.
 

·Om det är en långvarig sjukskrivning (åtta kalenderdagar eller fler) ska läkarintyg bifogas. Om läkarintyget skickas med post, markera rutan ”Kryssa för om intyg skickas separat”. Om läkarintyget finns sparat på din dator kan du bifoga det i ärendet. Klicka på ikonen för Medd/Bil och därefter på ”Bläddra”. Bifoga filen. Klicka på ikonen för Lägg till.
 

·Klicka på Skicka. Ärendet går nu till löneadministratören för hantering.
 

·Om du har skrivit fel, klicka på ”Ändra”. Uppgifterna kan då ändras eller tas bort.
 

·Det går att skicka ett meddelande till attesteraren genom att klicka på ikonen för ”Medd/bil”.
 

·Om ärendet är felaktigt och inte ska skickas iväg, klicka på ikonen för ”Kasta”
 

·Om samma period är registrerad tidigare och inte är behandlad av löneadministratör säger systemet inte ifrån. Det går således att skicka iväg samma ärende två gånger.
 

·Om du har frågor, kontakta din löneadministratör