Instruktioner för chefer och granskare i PA-webben

Manualer och lathundar för attesterare

Attestera och granska resor/utlägg

Här kan du som ska granskare och attesterare för ett rese- och utläggsformulär läsa hur du ska göra. 
Du loggar in i PA-webben väljer "Handlägga" i vänstermenyn och klickar på Resor/utlägg.
Nedan beskrivs först rollen granskare efterföljt av rollen attesterare

Så här gör du som granskare och attesterare:

 • Klicka dig igenom flikarna högst upp i formuläret från vänster (allmänt) till höger.
 • Klicka på fliken "Beräkna,skicka,bifoga (beslut)"
 • Scrolla längst ner i formuläret för att se bifogade kvitton. OBS! Klicka på plustecknet för att öppna bilagorna.
 • Ange beslut/motivering och skicka vidare eller verkställ
Roller i flödet för resor i PA-webben
Foto: N/A

Granskare

Som granskare kontrollerar du om registreringen är korrekt och att eventuella kvitton finns bifogade. Om ärendet inte är korrekt returnerar du ärendet till medarbetaren med en motivering. Likaså om ingen utbetalning ska göras.

Är ärendet korrekt klickar du i bevilja och skickar vidare till nästa roll genom att klicka på "skicka ärende". 

 1. Gå till fliken längst till höger och klicka på den. (BERÄKNA, BIFOGA, SKICKA (BESLUT)) Scrolla längst ner i formuläret
 2. Om du klickar på ikonen för brev kan du skicka att mejl till medarbetaren
 3. Visar var i flödet ärendet befinner sig
 4. Ange beslut/motivering
 5. Återställ ditt tidigare val (tex bevilja eller vilande)
 6. Returnera ärendet till medarbetaren för eventuell komplettering
 7. Skicka ärendet vidare i flödet
Roller i flödet för resor i PA-webben
Foto: N/A

Attesterare

 1. Gå till fliken längst till höger och klicka på den. (BERÄKNA, BIFOGA, SKICKA (BESLUT)) Scrolla längst ner i formuläret
 2. Om du klickar på ikonen för brev kan du skicka att mejl till medarbetaren
 3. Visar var i flödet ärendet befinner sig
 4. Ange beslut/motivering
 5. Återställ ditt tidigare val (tex bevilja eller vilande)
 6. Returnera ärendet till medarbetaren för eventuell komplettering
 7. Verkställ ärendet
MS
Innehållsgranskare:
Johanna Bäckvall
2022-09-02