Hjärtstartare på Karolinska Institutet

Vid hjärtstopp räknas varje minut. Det dröjer i regel några minuter innan en ambulans kan vara på plats, men om HLR med hjärtstartare påbörjas i tid kan liv räddas. På KI finns möjlighet att gå utbildning i HLR med hjärtstartare.

Det finns även ett antal hjärtstartare utplacerade på Campus Solna och Campus Flemingsberg.

Att använda hjärtlungräddning, HLR, och defibrillering med hjärtstartare rekommenderas som första behandling vid plötsligt hjärtstopp. Hjärtstartaren skickar en kontrollerad strömstöt genom en persons hjärta och nollställer hjärtats aktivitet så det startar igen. Om ingen behandling dvs. HLR eller hjärtstartare används ökar dödlighet vid hjärtstopp med ca 10 % per minut.

Universitetsförvaltningen har köpt in ett antal hjärtstartare som är utplacerade på KI. De återfinns på följande platser och adresser:

Campus Solna

 • KI administrationshuset i entrén på Nobels väg 5
 • Wargentinhuset utanför föreläsningssal på Nobels väg 12
 • BZ lärandemiljö på Berzelius väg 9
 • 75:1 vid lunchrum på Retzius väg 13
 • Biomedicum Solnavägen 9 i receptionen entréplan 3
 • Biomedicum Solnavägen 9 i godsmottagningen plan 2
 • Biomedicum Solnavägen 9 utanför FM-kontoret plan 2
 • Biomedicum Solnavägen 9 i trapphus mellan hus A och D plan 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10

Campus Flemingsberg

 • ANA 10 - i entrén på Alfred Nobels allé 10
 • ANA 8 - lärandemiljö/föreläsningssalar på Alfred Nobels allé 8
 • ANA 23 - Studentpentry plan 4 på Alfred Nobels allé 23
 • ANA 23 i entrén på Alfred Nobels allé 23
 • Novum i entrén på Blickagången 6
 • Neo plan 5 i korridor 5303, vid transporthissen på Hälsovägen 9/Blickagången 16
 • Neo plan 6 i korridor 6108, utanför rum 6134/6156 på Hälsovägen 9/Blickagången 16
 • Neo plan 6 i korridor 6604, utanför rum 6662 på Hälsovägen 9/Blickagången 16
 • Neo plan 7 i korridor 7308, utanför rum 7333 och 7372 på Hälsovägen 9/Blickagången 16
 • Neo plan 7 i korridor 7802, utanför rum 7824 på Hälsovägen 9/Blickagången 16
 • Neo plan 8 i korridor 8309, utanför rum 8337 och 8368 på Hälsovägen 9/Blickagången 16
 • Neo plan 8 i korridor 8802, utanför rum 8824 på Hälsovägen 9/Blickagången 16

Utöver dessa finns det enligt hjärtstartarregistret.se ytterligare ett antal hjärtstartare utplacerade på campus. De flesta av dessa finns dock i lokaler som kräver behörighet.

Institutioner

 • IMM - Nobels väg 13 i Solna
 • SLL - Tomtebodavägen 14 i Solna
 • LIME - Tomtebodavägen 18A i Solna
 • Aula Medica - Nobels väg 6 i Solna
 • KIB (biblioteket) - Berzelius väg 7B i Solna
 • ANA 8 (biblioteket) - Alfred Nobels allé 8 i Flemingsberg

Centralt avsatta medel finns för KIs medarbetare att genomföra utbildning i hjärtlungräddning och genomgång av hjärtstartare. Utbildningen tar ca 3 timmar och innehåller teori med praktiska övningar på träningsapparater, riktiga träningsdockor osv. Möjligheten finns att öva på olika märken av träningsapparater.

Företagshälsan för anställda, Avonova, ska anlitas för utbildning och ansvaret ligger på respektive institution.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
 • H5.Laboratoriemedicin
 • H7.Medicin, Huddinge
 • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID