Hållbara möten och evenemang

Som ett av världens främsta medicinska universitet har Karolinska Institutet en viktig position att bidra till Agenda 2030 och FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling. Att arrangera hållbara möten och evenemang är ett sätt att agera ansvarsfullt och bidra till hållbar utveckling.

Guiden har sin utgångspunkt i Agenda 2030, FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling och KI:s riktlinjer för miljö och hållbar utveckling. Checklistan kan vara en praktisk hjälp i planeringen och organiseringen av ett evenemang medan guiden förklarar kopplingen till de Globala målen.

De Globala målen för hållbar utveckling är sammankopplade och integrerar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Genom att stötta ett av målen påverkas andra mål i positiv riktning.

Att promenera är gynnar hälsa och bidrar till ökad livskvalitet. Det bidrar även till att skydda miljön och värna om naturresurser, som i sin tur bidrar till hälsoeffekter, t ex genom renare luft och mindre trafikbuller. Vad vi äter har betydelse, inte bara för vår egen hälsa utan även för klimatet.

Guide för hållbara evenemang

Enligt högskolelagen ska högskolorna "i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa."

Hållbarhet ska införlivas i den dagliga verksamheten och även vid arrangemang av evenemang såsom möten, föreläsningar, seminarier och konferenser.

Den här guiden kan vara en praktisk hjälp för att minska miljöpåverkan, minska kostnader och främja hållbar utveckling. 

Vad är ett hållbart evenemang?

Ett hållbart evenemang definieras av FN som:  “designed, organized and implemented in a way that minimizes potential negative impacts and leaves a beneficial legacy for the host community and all involved”.

Det innebär att man tar social, ekonomisk och miljömässig hänsyn, som minimerar negativa effekter på människa och miljö. I planeringen av ett evenemang bör därför olika aspekter beaktas, som t ex energianvändning, inköp, matval, transporter, tillgänglighet och avfallshantering.

En viktig del i detta är att öka medvetenheten bland medarbetare, studenter och deltagare samt inspirera till hållbar utveckling.

Att arrangera hållbara möten och evenemang speglar även KI:s vision om att vara ett ansvarstagande universitet.

Checklista för hållbara evenemang

Guide för hållbara evenemang

MP
Innehållsgranskare:
2023-05-20