Frysfacilitet

På plan 3 finns ett ca 600 kvm stor frysfacilitet som kan nyttjas av medarbetarna i ANA Futura. Även externa användare är välkomna om ledig plats finns. Nyttjande tiden regleras av ett kontrakt med uppsägningstid.

Frysfaciliteten är uppdelad på tre sektioner: Elfrysar, CBS frysar (flytande kvävekylda lågtemperatur frysar) och öppen hantering av flytande kväve. Frysarna kan övervakas gällande temperatur och loggning av temperaturhistorik.

Frysfacilitet ansvarig

Jag vill ha in en frys eller få plats i en frys i frysfaciliteten. Hur gör jag?

Kontakta ansvarig för frysfaciliteten och titta på placering.

Vad kostar det?

En årskostnad per frys och en taxa för stående frysar och en taxa för liggande (kostar mer). Frysar som kopplas in i larmsystemet måste ha en temperaturgivare installerad (som heter PT-100). Det är för temperaturloggningen.

Kan jag hämta flytande kväve i termos?

Ja. I frysfaciliteten finns en tappcentral för flytande kväve.

Vad händer om det blir strömavbrott?

Det finns reservkraft som kickar in om strömavbrott sker.

Hur tar jag mig till frysfaciliteten?

Antingen via trappor alternativt med hiss. Hissen har funktionen "prioriterad körning" (dvs den stannar inte på något annat våningsplan än det valda).