Skip to main content

Forskarutbildningsprogram

Karolinska Institutets (KI:s) forskarutbildningsprogram är tematiska och återspeglar stora forskningsområden vid KI. Programmen erbjuder ett utbud av kurser och andra lärandeaktiviteter inom deras respektive forskningsområden för KI:s doktorander, och bidrar därigenom på ett signifikant sätt till att KI:s forskarutbildning håller en mycket hög kvalitet.

Kalender för KI:s forskarutbildningsprogram

AG
Anna Gustafsson
2019-05-29
Anna-Carin Christoffersson