Kontakt studierektorer och administratörer för forskarutbildning

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.

Institutioner A-Ö

Webbsidor
Institutionen för global folkhälsa*
Forskarutbildning vid GPH

Studierektor
Emilie Agardh

Administratör
E-mail: fu-adm.gph@ki.se

*tidigare Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), namnbyte den 1 december 2019

Webbsidor
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Doctoral education at LIME
Unit for Bioentrepreneurship, UBE

Studierektor
Per Palmgren 
Stefano Bonacina - biträdande

Administratör
Ingrid Smedberg

Kursadministratörer
Annelie Jonsson - för kurser i etik
Nora Espahbodi - för kurser i statistik
Liisa Olsson - för kurser inom UBE

Webbsidor
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Doctoral education at MEB

Studierektorer
Paul Lichtenstein
Mark Clements - biträdande
Fredrik Wiklund - biträdande

Administratörer
Alessandra Nanni 
Gunilla Nilsson Roos - primär kursadministratör epidemiologiprogrammet

Webbsidor
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Forskarutbildning vid MTC

Studierektor
Velmurugesan Arulampalam

Administratör
Gabriella Ondiege, fl 2024
Sajidh Persson
 

Kursadministratörer
Christina Johansson - för kursen Basic Laboratory Safety
Anne Eklöf - för övriga kurser