Guide till ansökan om etikprövning

Compliance & Data Office har tagit fram en guide som har ett KI-perspektiv och kompletterar den information som redan finns i Etikprövningsmyndighetens ansökningsportal Ethix och är tänkt att vara ett stöd till forskare när de ska fylla i sin etikansökan.

Några exempel som tas upp i guiden är:

  • Hur man ska man tänka kring val av ansvarig forskningshuvudman.
  • Hur man beskriver forskningen om ens forskningsprojekt har flera medverkande huvudmän.
  • Vad som är viktigt när man tar emot eller skickar prover och/eller personuppgifter inom och utom EU/EES-området.
  • Vilka delar av forskningen som behöver etikprövas om man ska analysera forskningsdata som samlats in i utlandet.
  • Hur man ska tänka kring hantering, förvaring och långtidslagring av forskningsdata.
  • Om man ska använda prov från en biobank.
  • Vad som är skillnad mellan pseudonymiserade och anonymiserade personuppgifter.

Guiden ger också exempel på olika typer av forskning samt generell information kring etikansökan och etikprövning.

Dokument

Kontakt

Compliance & Data Office

SP
Innehållsgranskare:
2023-08-31