Skip to main content

Föräldraledighet

Föräldraledighet regleras i allmänna avtal och lagar. Karolinska Institutet har även ett lokalt avtal om föräldralön.

Allmänt

 • Du har rätt att vara hemma tills barnet är 18 månader.
 • Anmäl ledigheten minst två månader i förväg.
 • Ledigheten får delas upp på högst tre perioder per kalenderår.
 • Minst 20 semesterdagar per år ska tas ut.

Mer information om föräldrapenning hittar du hos Försäkringskassan.

Barnknappen i PA-webben

Från och med november 2019 kommer vi införa en ny funktion i PA-webben. Denna funktion innebär att du kan lägga in dina barns födelsedatum i en ”knapp” under fliken Personuppgifter i PA-webben. Tanken är att vi i början av nästa år ska koppla denna knapp till ledighetsärenden i PA-webben för att du inte ska behöva ange ditt barns födelsedatum i meddelandefältet vid varje ledighetsansökan. Istället klickar du på barn-knappen i ledighetsärendet och väljer vilket barn ledighetsansökan gäller för.

Du som har barn under 12 år ska lägga till efterfrågad information under barnknappen. Detta då vi behöver information om barnets ålder för att kunna administrera ledighetsansökningar som gäller föräldraledighet och vård av barn.

PA-webben

Arbetstidsförkortning

Du har rätt att vara ledig upp till 25% fram till utgången av det skolår barnet fyller tolv år.

Vård av sjukt barn

 • Anmäl till din arbetsplats och försäkringskassan samma dag.
 • Avser barn upp till tolv år.
 • Om barnet är mellan tolv och sexton år måste du lämna in läkarintyg.
 • Om barnet är sjukt mer än sju kalenderdagar måste du lämna in läkarintyg.

Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse

 • Barnets pappa eller andra förälder har självständig rätt till ledighet i tio dagar.
 • Tio arbetsdagar.
 • Måste tas ut inom 60 dagar från att barnet kommit hem.

Föräldralön från KI

 • Högst 360 tillfällen.
 • Längst tills dess barnet är 36 månader.
 • Föräldralönen är baserad på aktuell kalenderdagslön.

Dokument