Skip to main content

Föräldraledighet

Föräldraledighet regleras i allmänna avtal och lagar. Karolinska Institutet har även ett lokalt avtal om föräldralön.

Allmänt

 • Du har rätt att vara hemma tills barnet är 18 månader.
 • Anmäl ledigheten minst två månader i förväg.
 • Ledigheten får delas upp på högst tre perioder per kalenderår.
 • Minst 20 semesterdagar per år ska tas ut.

Mer information om föräldrapenning hittar du hos Försäkringskassan.

Arbetstidsförkortning

Du har rätt att vara ledig upp till 25% fram till utgången av det skolår barnet fyller tolv år.

Vård av sjukt barn

 • Anmäl till din arbetsplats och försäkringskassan samma dag.
 • Avser barn upp till tolv år.
 • Om barnet är mellan tolv och sexton år måste du lämna in läkarintyg.
 • Om barnet är sjukt mer än sju kalenderdagar måste du lämna in läkarintyg.

Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse

 • Barnets pappa eller andra förälder har självständig rätt till ledighet i tio dagar.
 • Tio arbetsdagar.
 • Måste tas ut inom 60 dagar från att barnet kommit hem.

Föräldralön från KI

 • Högst 360 tillfällen.
 • Längst tills dess barnet är 36 månader.
 • Föräldralönen är baserad på aktuell kalenderdagslön.

Dokument