Skip to main content

Föräldraledighet

Föräldraledighet regleras i allmänna avtal och lagar. Karolinska Institutet har även ett lokalt avtal om föräldralön.

Allmänt

 • Du har rätt att vara hemma tills barnet är 18 månader.
 • Anmäl ledigheten minst två månader i förväg.
 • Ledigheten får delas upp på högst tre perioder per kalenderår.
 • Minst 20 semesterdagar per år ska tas ut.

Mer information om föräldrapenning hittar du hos Försäkringskassan.

Barnknappen i PA-webben

Det finns ny funktion i PA-webben som innebär att du kan spara ditt/dina barns födelsedatum under fliken Personuppgifter i PA-webben. Detta innebär att du inte längre behöver ange födelsedatum för barnet i meddelandefältet vid varje ledighetsansökan. Istället klickar du på ”Barn” i ledighetsärendet och väljer för vilket barn ledighetsansökan gäller.

Du som har barn under 12 år ska lägga till efterfrågad information. Detta då vi behöver information om barnets ålder för att kunna administrera ledighetsansökningar som gäller föräldraledighet och vård av barn. Väntar du barn kan du lägga in datum för beräknad födsel och redigera datumet i efterhand om så behövs. Vabbar du åt någon annans barn lägger du in det barnets födelsedatum och namn. Det viktiga är att du alltid väljer ett alternativ i barnknappen när du söker ledigt för att ta hand om ditt eller någon annans barn.

PA-webben

Arbetstidsförkortning

Du har rätt att vara ledig upp till 25% fram till utgången av det skolår barnet fyller tolv år.

Vård av sjukt barn

 • Anmäl till din arbetsplats och försäkringskassan samma dag.
 • Avser barn upp till tolv år.
 • Om barnet är mellan tolv och sexton år måste du lämna in läkarintyg.
 • Om barnet är sjukt mer än sju kalenderdagar måste du lämna in läkarintyg.

Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse

 • Barnets pappa eller andra förälder har självständig rätt till ledighet i tio dagar.
 • Tio arbetsdagar.
 • Måste tas ut inom 60 dagar från att barnet kommit hem.

Föräldralön från KI

 • Högst 360 tillfällen.
 • Längst tills dess barnet är 36 månader.
 • Föräldralönen är baserad på aktuell kalenderdagslön.

Dokument