Exportera resultat av kursvärderingen i KI Survey

En fil med obearbetade svarsdata från varje kursvärderingsenkät ska skickas till Enheten för utvärdering . På denna sida beskriver vi hur du går tillväga.

Obearbetade svarsdata från varje kursvärderingsenkät ska skickas som Excel-fil till Enheten för utvärdering via ett formulär. På denna sida beskriver vi hur du går tillväga.

Gör så här

1. Gå in i aktuell enkät i KI Survey.
2. Gå till högermenyn i bild och klicka på Exportera data under rubriken Svar.

Skärmdump av exportering av kursvärderingen i KI Survey.
Exportera resultat av kursvärderingen i KI Survey.

3. Klicka på fliken som visar Excel uppe till vänster.

Skärmdump av exportering av kursvärderingen i KI Survey.

4. Döp excelfilen till exakt samma namn som enkäten (inget annat!) och skicka den sedan helt orörd genom att fylla i inskickningsformuläret.

För att kunna skicka in formuläret tillsammans med svarsdata behöver du fylla i bland annat kurstitel, kurskod, kursansvarig och antalet registrerade studenter på kursen. Du hittar enklast all denna information direkt i enkäten. Antal registrerade studenter hittar du enklast genom att scrolla ner på första sidan och välj fliken I siffror (In numbers).

Skärmdump av exportering av kursvärderingen i KI Survey.