Disciplinnämnden

Disciplinnämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder mot studenter som t.ex. fuskar på tentamen, bryter mot ordningsregler eller trakasserar andra, dvs.

- med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas,
- stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
- stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
- utsätter någon annan student eller arbetstagare vid högskolan för trakasserier på grund av sexuell läggning, etniska trakasserier eller trakasserier på grund av funktionshinder.

Sammansättning och mandatperiod

Disciplinnämnden består av rektor (ordförande), en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter.

Treåriga mandatperioder tillämpas för den lagfarna ledamoten och den ledamot som företräder lärarna. Studenterna utses för ett år.

Ledamöter för mandatperioden 2018–2020

Ordförande

Ole Petter Ottersen, rektor

Ersättare: Anders Gustafsson, prorektor

Lagfaren ledamot

Gunnar Lavett, f.d. chefsrådman

Ersättare: Elisabeth Wass Löfstedt, chefsrådman

Lärarrepresentant

Maria Westerståhl

Ersättare: Margareta Hultin

Studentrepresentant Medicinska föreningen

Norah Hashem

Ersättare: Andrea Montano Montes

Studentrepresentant Odontologiska föreningen

Issa Khoori

Ersättare: Alisa Berg

Föredragande

Helena Scarabin, jurist

Lisa Norberg, jurist

Sofia Stureson, jurist

Kontakt