Seko

Facket för service och kommunikation.

Ordförande

Henry Wölling

 

Seko-kansliet

Besöksadress: Tomtebodavägen 6, nb

Postadress: Scheeles väg 2