Val av skyddsombud vid KI

Skyddsombud företrädare arbetstagaren i arbetsmiljöarbetet och är en viktig del i samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Skyddsombudet ska vaka över sitt skyddsområde och se till att arbetsgivaren fullföljer sitt arbetsmiljöansvar.

Välja och utse skyddsombud

Först ska ett skyddsombud väljas. Skyddsombud väljs av anställda på arbetsplatsen genom ett enkelt röstningsförfarande. Brukligt är att valet initieras av lokalt skyddsombud i samarbetet med arbetsmiljögrupp/motsvarande, men det är inte ett krav. Viktigast är att anställda får godkänna personen och att personen har ett intresse av arbetsmiljöfrågor. Att verka som skyddsombud är ett förtroendeuppdrag som grundar sig på nyfikenhet och intresse av att lära.

Sedan ska skyddsombudet anmäla om att bli skyddsombud. Det gör hen genom att fylla i digitala formuläret Anmälan om skyddsombud. Länken hittar du här.

Genom att fylla i formuläret skickas per automatik en notis till arbetstagarorganisationerna (ST (OFR), SACO och Seko) som formellt utser skyddsombuden. Om de anställda har valt ett lokalt skyddsombud som inte tillhör någon arbetstagarorganisation är det SACO som formellt utser skyddsombudet. Du behöver alltså inte tillhöra något fackförbund.

Samtidigt som formuläret skickas in går också en notis till våra huvudskyddsombud. När de fackliga organisationerna utsett hen till skyddsombud kommer huvudskyddsombuden att kontakta utsett skyddsombud och meddela arbetsgivaren (KI, centrala HR-avdelningen). Skyddsombudet kan nu formellt börja verka som skyddsombud inom sitt skyddsområde.

Vad är ett skyddsområde?

Ett skyddsområde kan omfatta en eller flera avdelningar, specifik arbetsgrupp, och/eller ett geografiskt område såsom en korridor eller ett våningsplan.

Skyddsombudet ska vara väl förtrogen med det arbete som utförs inom dess skyddsområde, samt ha insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombudet företräder samtliga anställda (organiserade såväl som oorganiserade) inom sitt skyddsområde.

Mandatperiod

Mandatperioden är tre år vid KI. Medarbetare som utsetts till skyddsombud kan gå in eller ur uppdraget under pågående mandatperiod. Skyddsombuden ska meddela om de avgår under pågående mandatperiod genom att återigen fylla i det digitala formuläret och då göra valet "Avgång".

Kommunicera

Kom ihåg att kommunicera både till din arbetsgivare och till ditt skyddsområde att du nu börjat verka som skyddsombud. Arbetsgivaren är skyldiga att anslå hur arbetsmiljöorganisationen ser ut inom ditt skyddsområde. Nedan hittar du en elektronisk mall som kan användas som anslag, digitalt eller på papper.

Anmälan skyddsombud vid KI

OBS! Inställningen kräver att personen finns inom organisationen.

Frågor om vad det innebär att verka som skyddsombud kan ställas till våra huvudskyddsombud

Profile image

Venus Azhary

KI:s verksamheter på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Torsplan, SÖS och DS.
+46852489938
Profile image

Matteo Pedrelli

KI:s verksamheter på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Campus Flemingsberg.
Profile image

Bodil Moberg

KI:s verksamheter på Campus Solna.
+46852483601
+46768083601

Emma Khan

KI:s verksamheter på Campus Solna.
08-524 868 56

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C3.Fysiologi och farmakologi
  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
PE
Innehållsgranskare:
2024-02-05